Strona główna » Lokalne » Wiejska gmina Ełk dopłaci seniorom do leków. Ale z pomysłem nie jest pierwsza
Lokalne

Wiejska gmina Ełk dopłaci seniorom do leków. Ale z pomysłem nie jest pierwsza

elk.gmina.pl

Na ostatniej sesji Rady Gminy Ełk jednogłośnie został przyjęty „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy”.

Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do osób powyżej 65 roku życia oraz emerytów i rencistów ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza, będących mieszkańcami Gminy Ełk tzn. zameldowanych na pobyt stały.

— Chcemy pomóc tym, którzy naprawdę są chorzy i wydają dużo na leki — mówi Tomasz Osewski. — Na zwrot może liczyć każdy, kto wyda na leki więcej niż 50 zł miesięcznie — czytamy na urzędowej stronie internetowej gminy.

— Jako pierwsza w Polsce gmina pomagamy najstarszym mieszkańcom w zakupie leków — mówi Tomasz Osewski.

Jednak już w 2018 roku Białystok uruchomił podobny program osłonowy mający na celu dopłatę do leków. Takie programy uruchomiono też w Supraślu, Chełmży czy Gryfinie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie będzie przysługiwało osobie, której miesięczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczą kwotę 50 zł, osobom samotnym, których dochód nie przekroczy 300% kryterium dochodowego lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego.

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza jest przyznawana w wysokości wydatków poniesionych na ten cel przez osoby uprawnione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (wniosek może obejmować faktury z kilku miesięcy, jednak do zwrotu będą brane pod uwagę wydatki z miesiąca poprzedzającego jego złożenie), jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty:
1) 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku jednej osoby uprawnionej,
2) 40% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku dwóch osób uprawnionych,
3) 60% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku trzech i większej liczby osób uprawnionych.

Wsparcie w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki będzie przyznawane na pisemny wniosek osoby uprawnionej, na specjalnym druku do którego, trzeba będzie dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie — potwierdzające wysokość dochodów rodziny (sposób ustalania i dokumentowania dochodu.
2) oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na której rzecz nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty.
3) kserokopię recepty wystawionej na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione w fakturze lub wydruk recepty elektronicznej.

W przypadku wydania tzw. zamiennika lub leku recepturowego dołączona do wniosku faktura, lub kserokopia recepty (wydruk recepty elektronicznej) powinny być uzupełnione adnotacją apteki potwierdzającą ten fakt.
W przypadku, gdy wniosek obejmuje więcej niż jedną osobę uprawnioną w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, wnioskodawca składa jeden wniosek w imieniu wszystkich osób uprawnionych. Wniosek składa się nie częściej niż raz w miesiącu.
Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.

Komu nie przysługuje dofinansowanie?
Pomoc nie przysługuje, jeśli osobie uprawnionej lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki. Mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom odbywającym karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanym.

WAŻNE: program osłonowy realizowany będzie w okresie od l stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

15 komentarzy

napisz komentarz
 • Na stronach gminy list od ministra Rolnictwa. Gratulacje. Nikt nie zauważył że taki sam list otrzymali wszyscy organizatorzy dożynekw Polsce. Nie chciało się adresować na konkretny adres.

 • Jeśli nam ktoś coś narzuca robimy na przekór. Kto dziś zagłosuje na przechrztów Gowina. Kto zagłosuje na kobietę która nie musi nikomu się tlumaczyc. To oczywiście Kopiczko teraz taka uprzejma przed wyborami.

 • Maksymowicz, Arentowa. Wypij kosa Kopiczko przecież to pisowskie dożynki. Gruby myśli że my tego nie zauważamy a my jesteśmy Polacy czyli przekorni.

 • Gowin przechrzta to większe zło niż PiS. Okleili Banerami wypija i przechrzty Maksymowicza i myślą że my na nich zagłosujemy. Maksymowicz był W PO I SIĘ PRZECHRZCIŁ DO GOWINA. nie mają odwagi napisać na banerach że są od przechrzty Gowina i napisali PiS. Osa pędza jak szalony bo chce pochwały od przechrzty z ohydna pianą w kącikach ust. Kto widział kiedykolwiek Maksymowicza w Ełku.. Co zrobił dla Ełku ten pijący. Nie wie nikt.

 • Wiem jedno Elczanie z miasta i gminy Ełk nie zagłosują na olsztyniakow. Podrzucaja nam ich od lat i nigdy ich nie widzimy. Ten wypij to wogole jakaś pomyłka. Skąd on się wziął, kto go widział.

 • Oblepili nas WYPIJEM a my nie głosujemy na spadochroniarzy. Słyszałem w przychodni że był sanitariuszem w DPS. I TO JEDYNE CO O NIM WIEM. Żona mówi że widziała go na rynku w Białymstoku. Ale takich wypitych jest tam dużo.

 • Nigdy nasz region Elcki nie zagłosuje na Jakiegos wypija. To jakiś spadochroniarzy. Nikt nic o nim nie wie i nie chce wiedzieć. Dość przywozenia nam cudakow.

 • Teraz w Woszczelach zawyją mięśniaki boysi z krótkimi nóżkami i ohydnym tańcem. Sławomir ujawnił że te mięśniaki nie potrafią grać na instrumentach dlatego podkład muzyczny leci z komputera. Te ich wygibusy pomijając wycie to coś ohydnego. Wyginajac się niezdarnie nie muszą udawać gry trzymając instrumenty.

  • I znowu zaśpiewali bez instrumentów. Komputer zastąpił umiejętności. Za taką kasę powinni grać ale trzeba najpierw się nauczyć.

 • Czy ktoś rozsądny zagłosuje na tego W…. Ja. A co do leków procedura jest tak zawiła tyle zaświadczeń formularzy że skończy się na propagandzie. Ten pij czy jak tam nie ma żadnych szans. Złośliwi mówią że on już swoje wypił.

 • Wójt zasłużył gminę po tzw zęby niech powie ile kosztowały dożynki z martyniukiem za które zapłacił rolnik bo nie Osiński a teraz żeby zdobyć głosy na wypija znowu oszukuje rolników

Komentarze