Strona główna » Powiat » Wójt Tomasz Osewski z wotum zaufania i absolutorium
Powiat

Wójt Tomasz Osewski z wotum zaufania i absolutorium

Radni Gminy Ełk podczas sesji 28 czerwca jednogłośnie udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Tomaszowi Osewskiemu, który przedstawił „Raport o stanie Gminy Ełk za 2018 rok”.

„Za” głosowało trzynastu obecnych radnych, dwóch było nieobecnych. Rada Gminy Ełk zatwierdziła także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ełk za rok 2018 oraz udzieliła Tomaszowi Osewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

Wójt podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium.
– Dziękuję radnym za dotychczasową współpracę, podobnie jak sołtysom, organizacjom działającym na terenie gminy, naczelnikom i pracownikom urzędu i poszczególnych jednostek – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Efektywna współpraca, także z innymi samorządami – powiatowym, wojewódzkim i urzędami centralnymi, wspólne działania niosące słuszny cel i dobra wola działania na rzecz całej społeczności przynosi sukcesy.

Autor, źródło: elk.gmina.pl

3 komentarze

napisz komentarz
  • Panie Wójcie,a może udzieli pan korepetycji humorzastemu jak się współżyje z sasiadami.