Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
Straż Miejska w Ełku
foto: Facebook: Straż Miejska w Ełku

Wraca sprawa strażników miejskich. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem sądu

Prokurator Rejonowy w Ełku nie zgodził się z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ełku, który warunkowo umorzył postępowanie karne wobec dwojga Strażników Miejskich oskarżonych o przekroczenie uprawnień.

Wcześniej Prokuratura Rejonowa w Ełku skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko dwojgu strażnikom ze Straży Miejskiej w Ełku. Oskarżono ich o przekroczenie uprawnień podczas interwencji w dniu 4 marca 2021 r. na ul. Orzeszkowej w Ełku,  gdyż bezpodstawnie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec pokrzywdzonego mężczyzny. Najpierw strażnik miejski użył siły fizycznej oraz ręcznego miotacza gazu. Następnie przyłączyła się do niego strażniczka i wspólnie siłą powalili pokrzywdzonego na ziemię i założyli mu na ręce kajdanki. Tym samym naruszyli też jego nietykalność cielesną i spowodowali otarcia naskórka na jego twarzy.

W grudniu 2021 r. Sąd Rejonowy w Ełku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec mężczyzny na okres próby 2 lat, zobowiązując go do zapłaty nawiązki w kwocie 1700 zł na rzecz pokrzywdzonego. Wobec kobiety okres próby został orzeczony na rok, a nawiązka na kwotę 300 zł.

Kodeks karny w art. 66 wskazuje, że Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Ponadto okoliczności czynu nie mogą budzić wątpliwości. Dodatkowo musi istnieć pozytywna prognoza, oparta na dotychczasowym sposobie życia oskarżonego, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego.

Prokurator uznał wyrok za niesłuszny i w swojej apelacji przedstawił argumenty wskazujące, że charakter czynu i jego okoliczności, przemawiają przeciwko uznaniu winy i stopnia społecznej szkodliwości czynów oskarżonych za nieznaczne. Prokurator domaga się w apelacji zmiany wyroku i orzeczenia kary pozbawienia wolności (10 miesięcy wobec mężczyzny i 6 miesięcy wobec kobiety)  z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lata. Ponadto prokurator domaga się orzeczenia wobec oskarżonej zakazu wykonywania zawodu strażnika miejskiego przez 4 lata. Wobec mężczyzny zakaz ma trwać 5 lat z jednoczesnym dodatkowym zakazem wykonywania  zawodu związanego z ochroną osób i mienia.

Apelację będzie rozpoznawał Sąd Okręgowy w Suwałkach.

autor: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

ogłoszenie płatne
REKLAMA
Komentarze