Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Wy wymyślacie. Starostwo da pieniądze.

Macie niewykorzystany teren w swojej gminie? Możecie go zagospodarować wg własnego pomysłu. Wiaty grillowe, zagospodarowanie plaży wiejskiej, mały park, plac zabaw czy miejsce na biesiadę — na takie i inne wg potrzeb danej gminy atrakcje, będzie można uzyskać dofinansowanie.

Wystarczy, że zgłosicie się do konkursu organizowanego przez Zarząd Powiatu Ełckiego pn. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w 2019 roku.

W konkursie można uzyskać dofinansowanie na rozwój małej infrastruktury turystycznej, miejsca spotkań wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz urządzenia turystyczne służące lokalnej społeczności i przyjeżdżającym na dany obszar turystom.

W tym roku Zarząd Powiatu Ełckiego w szczególny sposób zachęca wszystkich uprawnionych do składania ofert, dzięki którym powstaną nowe lub zostaną odnowione stare szlaki turystyczne.

Oferty mogą składać stowarzyszenia, fundacje, kościoły, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, spółdzielnie socjalne.

Przypominamy, że uprawnione podmioty składają na początku tylko i wyłącznie ofertę. Resztę dokumentacji konkursowej dostarcza się po otrzymaniu pisma z Wydziału Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i możliwości uzyskania dofinansowania przez dany podmiot.

Oferty przyjmowane będą do 17 kwietnia br. Natomiast czas na realizację zadania wyznaczony będzie od momentu podpisania umowy do maksymalnie 31 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji pod numerem tel. 87/ 615-65-63 lub 87/ 615-65-74.

Komentarze