Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Wyremontują podwórka przy Toruńskiej 6

5 lutego została zawarta umowa na rewitalizację terenu podwórka przy ul. Toruńskiej 6 w Ełku. Inwestycja ma być pierwszym etapem realizacji projektu obejmującego kwartał ulic Toruńska, Gdańska, Świackiego-Sępa.

Zakres zamówienia obejmuje rewitalizację terenu, w tym:

 • wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,

 • wykonanie robót ziemnych, dróg dojazdowych, odwodnienia terenu,

 • wykonanie miejsc parkingowych, oznakowania drogowego,

 • wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych,

 • wykonanie terenów zieleni urządzonej wraz z nasadzeniami,

 • montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci),

 • montaż oświetlenia terenu,

 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej,

 • ułożenie rur dwudzielnych na kolizjach sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,

 • sprzątnięcie terenu po wykonanych pracach budowlanych,

 • odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.

Inwestycja będzie w całości pokryta ze środków własnych i wyniesie: 729 612,75 zł. Termin wykonania: do 2 października 2024 r.

 Materiał nadesłany przez UM Ełku

Komentarze

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *