Strona główna » Lokalne » Zmiany w ełckim sanepidzie. Powołano nowego inspektora sanitarnego
Lokalne

Zmiany w ełckim sanepidzie. Powołano nowego inspektora sanitarnego

Od jutra obowiązki dotychczasowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku będzie pełnił Mariusz Oszmian.  Andrzej Sumara – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Ełku odszedł na emeryturę. Funkcję tę pełnił przez 20 lat. 

Do jego obowiązków będzie należało:

nadzorowanie opracowywania planów pracy, sprawozdawczości oraz kontrola zaplanowanych prac,
koordynowanie prac w obrębie komórki i między komórkami organizacyjnymi.
osobisty udział w kontrolach,
szkolenie podległych pracowników,
nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
przyjmowanie skarg i wniosków, nadzór nad ich prawidłowym i terminowym załatwieniem,
nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu pracy w tym dyscypliny pracy, przepisów BHP,
opracowywanie okresowych analiz stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej z zakresu działania komórki organizacyjnej.

Do zadań wspólnych komórek merytorycznych stacji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
2) prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowanie projektów decyzji w sprawach należących do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stosowanie przepisów postępowania egzekucyjnego,
3) rozpatrywanie skarg i wniosków, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł ich powstawania,
4) przygotowywanie dla potrzeb Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań, sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym powiatu,
5) współdziałanie między sobą oraz placówkami oświatowo – wychowawczymi, organizacjami społeczno – zawodowymi na rzecz poprawy stanu sanitarnego powiatu,
6) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
7) podejmowanie działań na rzecz obronności kraju, w tym obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
8) podejmowanie innych zleconych działań wchodzących w zakres zadań,
9) uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych  (bip.visacom.pl/psse_elk)

Źródło: własne

 

15 komentarzy

napisz komentarz
  • Podobno poprzedni dyrektor był lekarzem zakaźnikiem. Obecny kończył politechnikę.

  • Ciekawe jak będzie wyglądała współpraca z panem od projektów technicznych obiektów…

  • Zdymisjonowany Dyrektor domagał się więcej testów i skończył jako emeryt. Teraz to dopiero kompetentny nastał. Tak jak to u pisuarow. Kolesie Banasie.

    • i popatrz kolego do czego prowadzi nadgorliwość i staromodny pedantyzm.Może Nowy dyrektor nie będzie ujawniał nowych przypadków i domagał się czegokolwiek- czyli za jego rządów został pokonany koronawirus w naszym ełckim edenie . W Ełku aby utrzymać się na stanowisku potrzeba ponadprzeciętnych zdolności!!!!!! giętkiego kręgosłupa, a wysoce premiowany zupełny brak, a także posiadać cechy obślizłego gada aby wchodzić w ciemne czeluście ludzkiego ciała bez nawilżaczy i rozluźniania pośladków . Uzbrojeni w powyższe, możecie piąć się po szczeblach robić karierę na tym zaściankowym świecie i brylować na miejskich “salonach” co by Wam kolega z rodzinnej wioski zazdraszczał i na msze dawał co by Wam noga się powinęła .

  • Z treści artykułu można odczytać, że pan będzie Pełnił Obowiązki Dyrektora – czyli można wywnioskować, że do czasu konkursu? Czy to już na stałe?

    • Pani łoszmianowa – szczerze zazdraszczam , bo mój z zawodu, tylko traktorzysto “trzydziestki ” z Ursusa. PS. – znam kilku w Ełku z zawodem DYREKTORA , wszyscy z pełnym wykształceniem siedmiu klas szkoły powszechnej…….

  • Zgroza, facet na wszystkim się zna, czyli na niczym. Jakim cudem kolejny raz wypłynął w konkursie?

  • dyrektorował Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Mostów , a jak już się dłużej nie dało to ełckim ZOZem – miasto musiało przejąć służbę zdrowia – co w końcu wyszło na dobre . Kadry mamy w Ełku mocne. Zawód dyrektor ? Ciekawa postać , warta wywiadu i większego artykułu. Ma dobrą rękę do likwidacji swoich placówek . Może nie tym razem ?

Komentarze