Strona główna » Edukacja » Zostań wykształconym ekonomistą
Edukacja

Zostań wykształconym ekonomistą

Studiowanie na tym kierunku daje absolwentowi szeroką wiedzę o podstawach funkcjonowania gospodarki. Przedmioty, które są realizowane w ramach programów studiów, ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we współczesnych gospodarkach. Absolwent tego kierunku potrafi analizować oraz interpretować zjawiska i procesy ekonomiczne w skali mikro- i makroekonomicznej. Nie bez powodu bowiem ekonomia nazywana jest królową nauk społecznych – najstarszą ze sztuk, najmłodszą z nauk.

Wiedza ekonomiczna przynosi konkretne korzyści w życiu codziennym. Studenci kierunku ekonomia, w trakcie studiów nabywają bowiem wiedzę i umiejętności, które pozwalają im analizować zjawiska występujące w gospodarce oraz wyciągać z nich odpowiednie wnioski. Dzięki temu podejmują oni racjonalne decyzje dotyczące zakupów dóbr i usług. Posługując się wiedzą ekonomiczną, potrafią oni również podejmować właściwe decyzje związane z oszczędzaniem i inwestowaniem pieniędzy, które przynoszą wymierne korzyści finansowe. Jednym słowem, ekonomiści potrafią podejmować optymalne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób wykorzystywać ograniczone zasoby (czas i pieniądze), aby jak najlepiej zaspokoić swoje bieżące i przyszłe potrzeby.7

Ekonomia zaliczana jest do kierunków, które przejawiają „pozytywny trend rozwojowy” – oznacza to, że w zawodzie ekonomista zatrudnianych jest coraz więcej osób. Okazuje się, że we współczesnych gospodarkach, w tym również w Polsce, cały czas istnieje zapotrzebowanie na ekonomistów. Świadczyć o tym mogą, chociażby oferty pracy zamieszczane w prasie oraz w Internecie. Na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią właściwie interpretować zmiany zachodzące w gospodarce; specjalistów, którzy potrafią podejmować szybkie i trafne decyzje związane z procesami gospodarczymi i finansowymi. Wszystko to sprawia, że ekonomiści są stale poszukiwani na rynku pracy.

Kierunek ekonomia umożliwia jego absolwentom podejmowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W tym miejscu należy podkreślić, że wykształcenie ekonomiczne jest niezbędne przy prowadzeniu dynamicznie rozwijającej się działalności gospodarczej. W polskich przedsiębiorstwach wciąż pracuje za mało osób z wykształceniem ekonomicznym, co niestety przekłada się na przeciętne wyniki uzyskiwane przez polskich przedsiębiorców.

Studenci kierunku ekonomia o profilu praktycznym mają możliwość odbycia 3 – miesięcznych praktyk zawodowych. W zależności od preferencji studenci mogą zdecydować się na praktyki w różnego typu przedsiębiorstwach, bankach oraz administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach, na których potrzebne jest wykształcenie ekonomiczne. Podczas praktyk zawodowych studenci zdobywają pierwsze praktyczne umiejętności, które zapoznają ich z przyszłą pracą.

logo erasmusW RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ MOŻESZ NA JEDEN SEMESTR WYJECHAĆ NA STUDIA ZA GRANICĘ


SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA STUDIACH W PWSZ W SUWAŁKACH
Kierunki magisterskie: ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne
Kierunki licencjackie: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, pedagogika, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, filologia angielsko-rosyjska
Kierunki inżynierskie: budownictwo, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM PROGRAMU ERASMUS +


logo erasmus


Logo_pwsz_suwalkiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 10 tel. (87) 562 84 32
pwsz.suwalki.pl