Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Dotacje na tereny zielone

W celu wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej został ogłoszony otwarty konkurs ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w 2024 r. Można otrzymać dotację na wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji Ełku- informuje ełcki ratusz.

Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w 2024 r.

Celem konkursu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw budujących więzi społeczne i oddolną aktywność społeczną.

Jednym z priorytetowych zadań, na które można otrzymać dotację, jest wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Ełku w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji.

Do oddolnych inicjatyw mieszkańców w zakresie zieleni zaliczyć można np.: ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne itp.

Granice obszaru rewitalizacji Ełku wyznaczone są przez:

  1. · od południa – rzekę Ełk;
  2. · od północy – ulicę Generała Władysława Sikorskiego;
  3. · od wschodu – linię kolejową i ulicę Jarosława Dąbrowskiego;
  4. · od zachodu – ulice Wojska Polskiego, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  5. Szczegółowa mapa obszaru rewitalizacji: https://melk.e-mapa.net?userview=92

Zielone dotacje będą realizowane w latach 2024-2030. Szacowana wartość dotacji łącznie we wszystkich edycjach wynosi 400 000 zł.

W okresie realizacji przedsięwzięcia udzielonych zostanie 40 dotacji.

Więcej informacji o zasadach konkursu ofert:

– na stronie: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Otwarte_konkursy_ofert/2/

– w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Małeckich 3 lok. 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87, e-mail: bop@um.elk.pl

Komentarze

1 Comment

  • Naprawdę dobrze napisane. Wielu osobom wydaje się, że mają rzetelną wiedzę na opisywany temat, ale tak nie jest. Stąd też moje miłe zaskoczenie. Czuję, że chyba powinienem podziękować za Twoją pracę. Koniecznie będę rekomendował to miejsce i częściej odwiedzał, żeby poczytać nowe rzeczy.

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *