Strona główna » Lokalne » Drugi nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Ełku
Lokalne

Drugi nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Ełku

Od 25 maja do 10 czerwca w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski na dotację z budżetu miasta na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Ełku w 2022 r.

Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, jest:

  1. zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika, wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  2. osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie ogólnopolskim lub międzynarodowym potwierdzone stosownymi dokumentami.

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu z budżetu miasta przeznaczono 68 tys. .

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania z zakresu rozwoju sportu, a w szczególności na:

  1. realizację programów szkolenia sportowego zawodników i kadry szkoleniowej;
  2. zakup sprzętu sportowego;
  3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
  5. sfinansowanie stypendiów sportowych przyznawanych przez klub na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Ełku.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pokój 373) oraz na stronie internetowej miasta Ełku:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/201/Dotacja_z_zakresu_rozwoju_sportu/

Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można otrzymać w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (tel. 87 732 61 57, e- mail: m.luba@um.elk.pl).