Strona główna » Lokalne » Ełckie Bociany rozdane
Lokalne

Ełckie Bociany rozdane

Za nami 16. edycja „Ełckiego Bociana”. Tegoroczni laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia podczas kameralnej gali, która w tym roku miała miejsce w sali konferencyjnej ełckiego ratusza.

Nagroda „Ełcki Bocian” ustanowiona została uchwałą Rady Powiatu w Ełku. Jest przyznawana od 2006 roku osobom oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju samorządu. Ideą konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw aktywności społecznej obywateli powiatu.

Nagrodę mogą uzyskać osoby lub podmioty, które wspierają rozwój powiatu w jednej z ośmiu kategorii tj.

 • edukacja i wychowanie,
 • kultura fizyczna, turystyka i ekologia,
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • rozwój i wspieranie przedsiębiorczości,
 • rozwój samorządności lokalnej,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej,
 • filantropia i sponsoring,
 • nagroda specjalna

W kategorii edukacja i wychowanie kapituła przyznała cztery wyróżnienia i Nagrodę „Ełcki Bocian” 2021.

Wyróżnienie otrzymali:

 • Karol Malinowski: strażak, animator, pedagog, wychowawca, społecznik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach od 2008 roku.
 • Barbara Fiedoruk: wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku: jednostka, która służy mieszkańcom Ełku i powiatu ełckiego już przez prawie 50 lat.
 • Alicja Tracichleb-Salik: nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, doradca metodyczny ds. wychowania w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz opiekun w internatach i bursach w 4 powiatach: ełckim, oleckim, gołdapskim i piskim.

Nagroda główna w tej kategorii powędrowała do Danuty Marii Wojtowicz- osoby, która od 1 września 2006 roku kierowała Zespołem Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Organizowała pracę szkoły, dbała o nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, motywowała ich do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. We współpracy z organem prowadzącym i nauczycielami realizowała przedsięwzięcia przyczyniające się do podniesienia warunków funkcjonowania szkoły. Wzbogacała bazę dydaktyczną do kształcenia zawodowego, pozyskując wyposażenie w ramach programów zewnętrznych. Podnosiła jakość pracy szkoły, co skutkowało wysokimi wynikami w egzaminach zawodowych. Dotychczasowy dorobek zawodowy laureatki został potwierdzony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2017), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2019), Nagrodą Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (2018) oraz Nagrodą Starosty Ełckiego (2016 i 2019).

Kategoria kultura fizyczna, turystyka i ekologia

Wyróżnienie otrzymali:

 • Hubert Górski, samorządowiec, radny miasta Ełku, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, działacz w Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu.
 • Stajnia Janisze – ośrodek jeździecki.

Nagroda główna w tej kategorii powędrowała do Jarosława Wasilewskiego – nauczyciela, przewodnika i pilota wycieczek po regionie i krajach ościennych. Wasilewski jest także instruktorem turystyki pieszej nizinnej i rowerowej, a obecnie pracownikiem Muzeum Historycznego w Ełku.

Trzecia kategoria, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, przyniosła trzy wyróżnienia oraz nagrodę.

 Wyróżnienie otrzymał Rafał Żytyniec, doktor kulturoznawstwa, który obecnie jest dyrektorem Muzeum Historycznego w Ełku. Drugie wyróżnienie powędrowało do Zespołu Kalina, grupy muzycznej współpracującej ze sobą już od 10 lat. Trzecie wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich ,,Stradunianki”. 

Nagrodę główną „Ełcki Bocian 2021” otrzymało Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne ,,Jaćwież”. To pasjonaci historii, którzy przy pomocy detektorów metali odkrywają artefakty związane z historią powiatu ełckiego. Znaleziska trafiają do Muzeum Historycznego w Ełku. Największym dotychczasowym osiągnięciem jest odkrycie skarbu 681 srebrnych monet z pierwszej połowy XVII wieku, które zostało okrzyknięte archeologiczną sensacją 2020 roku w Polsce.

Za rozwój i wspieranie przedsiębiorczości kapituła postanowiła nagrodzić Pawła Czemiela, który jest doradcą Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

W kategorii rozwój samorządności lokalnej doceniono dwóch samorządowców. Wyróżnienia otrzymali Lucjan Górski oraz Robert Andrzej Kozłowski.

Laureatem w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej został Tomasz Sokół, prezes Klubu Sportowego „Pojezierze Prostki”. W minionym sezonie klub zajął I miejsce w swojej grupie A klasy i awansował do ligi okręgowej.

Wyróżnienie trafiło natomiast do Beaty Orzechowskiej aktywnie działającej mieszkanki Rogalika w gminie Stare Juchy oraz członkini rady sołeckiej. Drugie wyróżnienie powędrowało do Ryszarda Zamojskiego, funkcjonariusza Państwowej Straż Pożarnej w stanie spoczynku oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach.

W kategorii filantropia i sponsoring laureatem „Nagrody Ełcki Bocian 2021” został Adam Bakun, który od ponad 15 lat wspiera finansowo Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku. Dzięki pomocy laureata udało się w ostatnim czasie m.in. wybudować schody prowadzące na brzeg jeziora, naprawić drewniane pomosty, wykonać logotyp ośrodka na ścianie frontowej budynku.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma KOMA Usługi Komunalne. Drugie wyróżnienie trafiło do Firmy Transportowo-Sprzętowo-Remontowej Tomasz Klekotko.

Statuetkę „Ełcki Bocian 2021” w kategorii nagrody specjalne otrzymała Iwona Nowakowska, wieloletnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, która zabiegała o prawo do godnego życia dla osób niepełnosprawnych, a nie tylko do fizycznej egzystencji. Misją nagrodzonej było wspieranie osób niepełnosprawnych w ich aktywnościach życiowych, społecznych i zawodowych, czyli stworzenie im równych warunków startu edukacyjnego i zawodowego oraz właściwego funkcjonowania w rolach społecznych.

KRONIKA POLICYJNA