Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
FOTO: AGNIESZKA CZARNECKA

Ełczanin, Wojciech Piktel, Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Suwałkach

13 maja 2024 roku Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk odwołał Prokurator Joannę Orchowską ze stanowiska Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Suwałkach. Jednocześnie, 14 maja 2024 roku, Prokurator Krajowy powierzył Wojciechowi Piktelowi, prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Suwałkach na 6 miesięcy.

Wojciech Piktel odbył aplikację prokuratorską w latach 1997-1999 w Prokuraturze Rejonowej w Ełku, a następnie asesurę w latach 1999-2001, również w tej jednostce. Od 2001 roku pracował jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Ełku. Pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego w Olecku w latach 2010-2016, a od 2016 roku do 2018 roku był Prokuratorem Rejonowym w Ełku. W latach 2014-2018 był także sędzią Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Od 2018 roku pracował w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach na zasadzie delegacji, a od 2020 roku jest prokuratorem Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Dodatkowo, od 2019 roku pełni funkcję rzecznika prasowego.

Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu Wojciech Piktel prowadził w Ełku poważne sprawy dotyczące zabójstw, rozbojów, handlu i przemytu narkotyków, w tym również te związane z Holandią. Pełnił również obowiązki w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, zajmując się kluczowymi sprawami, takimi jak korupcja na przejściu granicznym w Gołdapi czy śledztwa z wykorzystaniem zeznań świadka koronnego. W Olecku nadzorował działalność prokuratorów oraz osobiście prowadził wiele istotnych spraw na tamtym terenie, skutecznie zamykając wiele dochodzeń.

Komentarze

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *