Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
Materiał wyborczy KWW Łączy Nas Ełk

Jesteśmy po to, by budować, a nie dzielić

Inicjatywa "Łączy Nas Ełk" stoi na fundamencie wartości, które przekraczają podziały polityczne i skupiają się na wspólnych potrzebach i interesach mieszkańców. W Ełku, jak i w każdym innym miejscu, ulice, place zabaw, szkoły oraz budynki nie mają poglądów politycznych. To ludzie, ich potrzeby i dobro wspólne są w centrum naszej uwagi.

Dlatego też, niezależnie od tego, czy ktoś opowiada się za poglądami prawicowymi czy lewicowymi, „Łączy Nas Ełk” jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą współpracować dla dobra naszego miasta. Jesteśmy przekonani, że silne więzi, wynikające ze wspólnych potrzeb i interesów, oraz poczucie przynależności do jednej społeczności są kluczowe dla budowania lepszego jutra dla nas wszystkich.

Dzięki naszej współpracy i działaniom, które nie ograniczają się jedynie do sporów politycznych, udało nam się już wiele osiągnąć. Niezależnie od naszej liczby w Radzie Miasta Ełku, zawsze stawiamy na dobro mieszkańców. Przykładem tego jest blokada planowanej podwyżki podatków oraz nasza rola w kształtowaniu opłat za śmieci, która była adekwatna do potrzeb mieszkańców.

„Łączy Nas Ełk” nie tylko reaguje na bieżące wyzwania, ale także aktywnie działa na rzecz wspólnoty. Przykładem tego jest przygotowanie uchwały, która zwalniała z opłat za żłobek podczas pandemii, kiedy placówki te były zamknięte. Nasze działania mają na celu budowanie wspólnoty, a nie jej podział.

Wierzymy, że tylko poprzez współpracę i działania na rzecz wspólnych wartości możemy wspólnie przekraczać bariery i budować lepsze jutro dla wszystkich ełczan. Razem, bo „Łączy Nas Ełk”.

 Materiał sfinansowany przez KWW ŁĄCZY NAS EŁK

Komentarze