Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

KSWiP: Skarga na działanie prezydenta Ełku zasadna. Urząd naprawił błąd

joanna k skarga
Pani Joanna złożyła skargę do rady miasta na działanie prezydenta Ełku. Skarga dotyczyła braku udzielenia odpowiedzi na pismo. Wczoraj, na komisji skarg, wniosków i petycji radni uznali, że skarżąca ma rację i postanowili uznać jej skargę za zasadną.

Mieszkanka od wielu miesięcy „walczy” o wyciągnięcie konsekwencji w sprawie  dostrzeżonych nieprawidłowości dotyczących prywatnego żłobka w Ełku. Sprawę skierowała do prokuratury, a także do sanepidu, gdzie ten również stwierdził nieprawidłowości.

Natomiast od Urzędu Miasta Ełku domagała się wyjaśnień dotyczących kontroli w placówce dziecięcej. Do ratusza, w tej sprawie, wysłała kilka pism. Na jedno z nich nie otrzymała odpowiedzi.

Postanowiła więc złożyć skargę na działanie prezydenta do rady miasta.

Po kilku posiedzeniach komisji skarg, wniosków i petycji udało się radnym, jak i skarżącej doprowadzić sprawę do końca (na etapie komisyjnym). 19 listopada komisja uznała, że należy uznać skargę za zasadną.

Jak mówi Robert Klimowicz, członek komisji, skarga jak najbardziej zasługuje na uwzględnienie, tym bardziej że organ ma ustawowy obowiązek udzielić odpowiedzi obywatelowi.

Praca członków komisji nad skargą nie kończy postępowania, bo ostatnie zdanie w tej sprawie należy do Rady Miasta Ełku. I  jej decyzja nie musi być zgodna z opinią komisji.

Z opinii radnych mieszkanka jest zadowolona i choć jak przyznaje, przeszła długą drogę, to liczy też na podobne rozstrzygnięcie przez radę miasta.

Komisja sześcioma głosami za przy jednym głosie wstrzymującym, przyznała rację mieszkance. Do błędu przyznał się także urząd miasta, bo na dzień przed posiedzeniem komisji udzielił obywatelce „zaległej” odpowiedzi. Tym samym dokonał, pisząc w dużym uproszczeniu, samokontroli, czyli naprawił błąd, co w konsekwencji oznacza uznanie skargi za zasadną. I choć z instytucji samokontroli korzysta się w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to analogicznie do sytuacji urząd miasta skorzystał właśnie z takiej instytucji. „Warunkiem skorzystania z instytucji samokontroli jest uwzględnienie przez organ administracji publicznej skargi w całości” – czytamy w jednym z orzeczeń sądowych.

Komentarze