Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Prostki bez sekretarza

Urząd (1)
Sekretarz Stanisław Filutowski, który wcześniej walczył w sądzie o przywrócenie do pracy, odchodzi z gminy?

Jak poinformowano nas w urzędzie, pomiędzy wójtem a sekretarzem podpisane zostało porozumienie, że z dniem 28 lutego strony rozwiązują umowę o pracę ze względów zdrowotnych i otrzymaniem renty. Wójt nie planuje ogłaszać w najbliższym czasie konkursu na nowego sekretarza. Powołał natomiast swojego zastępcę.

— Z dniem 23 stycznia powołałem zastępcę wójta — mówi Mirosław Orłowski. — Został nim Janusz Dariusz Krause — mieszkaniec Prostek, były dyrektor gimnazjum. Będziemy działali na razie bez sekretarza, ponieważ nabór na stanowisko to jest dłuższa procedura, a ja tu nie mam czasu, już pół kadencji minęło. A pan Janusz zna gminę i jej problemy.
Skontaktowaliśmy się z panem Filutowskim, żeby zapytać, czy prawdą jest, że odchodzi z gminy. Powiedział nam, że przebywa obecnie na urlopie wypoczynkowym. Na nasze pytanie, czy wróci do pracy w gminie, odpowiedział: „Nie wiem, co szef zadecyduje, co on tam zrobi… To jego jest sprawa i jego decyzja”. O podpisanym porozumieniu nie wspomniał.

Przypomnijmy sprawę
Filutowskiego:
Pod koniec lipca 2015 roku Stanisław Filutowski otrzymał, z rąk wójta Mirosława Orłowskiego, wypowiedzenie umowy o pracę. Podstawą wypowiedzenia, jak tłumaczył wójt, był przede wszystkim brak zaufania do pracownika. Wójt zarzucił również Filutowskiemu m.in. „brak zaangażowania w pracę i brak dyspozycyjności”, co miało utrudniać gminie osiąganie założonych celów. Sprawa znalazła finał w Sądzie Pracy w Ełku. Ten, 29 lutego 2016 roku, wydał postanowienie, zgodnie z którym Stanisław Filutowski miał być przywrócony na stanowisko sekretarza gminy Prostki. W momencie otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę sekretarz znajdował się w okresie ochronnym, brakowało mu bowiem mniej, niż 4 lata, do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz Stanisława Filutowskiego 4-miesięczną pensję za czas, w którym pozostawał on bez pracy. Wójt Mirosław Orłowski złożył apelację na postanowienie Sądu Pracy w Ełku. Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok, który zapadł 29 lutego 2016 roku. Stanisław Filutowski został przywrócony na stanowisko sekretarza gminy Prostki.
Czar

 

Komentarze