Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
Konferencja prasowa ministra SWiA i ministra ON

Nowa ustawa dotycząca ochrony ludności i obrony cywilnej: Propozycje ministra SWiA i ministra ON

W piątek, 22 marca bieżącego roku, minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, oraz wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, wystąpili z prezentacją projektu ustawy dotyczącej ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowe przepisy mają na celu likwidację luk prawnych, które pojawiły się w funkcjonowaniu obrony cywilnej w związku z wejściem w życie ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

„Państwo ma zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Naszym celem jest stworzenie procedur i rozwiązań, które w przypadku zagrożenia będą działać sprawnie, zapewniając każdemu Polakowi poczucie bezpieczeństwa”, podkreślił minister Kierwiński.

Minister Kierwiński dodatkowo zaznaczył, że ochrona ludności i obrona cywilna obejmują wszelkie poziomy funkcjonowania państwa, od lokalnego po krajowy.

„Bezpieczeństwo Polek i Polaków stanowi absolutny priorytet dla obecnego rządu”, dodał.

Minister Kierwiński zauważył również, że poprzedni rząd doprowadził do całkowitego zaniku procedur współpracy między instytucjami, które działają na rzecz ochrony ludności.

„My te powiązania, te wzajemne relacje i procedury będziemy przywracać. Systemy będą zintegrowane na każdym szczeblu administracji publicznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również zostanie w to zaangażowane”, zapowiedział minister Kierwiński.

Wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił, że bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów rządu.

„Aby podkreślić, że bezpieczeństwo jest kluczowe dla rządu i całego narodu, na czele obrony cywilnej RP staje minister spraw wewnętrznych i administracji”, powiedział.

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił również znaczenie przygotowywanych rozwiązań i zaangażowanie państwa w ochronę obywateli na najwyższym poziomie.

„Zawsze będziemy bronić nie tylko każdego centymetra naszego terytorium, ale także każdego z obywateli Polski”, zadeklarował minister.

Projekt ustawy będzie kompleksowo regulować kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną, uwzględniając współczesne wyzwania i zagrożenia dla społeczeństwa. Nowe regulacje będą opracowane w oparciu o doświadczenia służb ratowniczych, wnioski z kontroli NIK, analizy rozwiązań systemowych w krajach europejskich oraz badania naukowe w obszarze ochrony ludności.

Minister Kierwiński podczas konferencji przedstawił główne filary tworzące założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przedstawiamy kluczowe aspekty nowych regulacji:

System ostrzegania i alarmowania: Nowe przepisy będą regulować system ostrzegania i alarmowania ludności w przypadku zagrożenia. Instytucje państwowe będą miały obowiązek szybkiego przekazywania informacji o nadchodzącym zagrożeniu.

Ewakuacja i przyjęcie ludności: Ustawa określi plany ewakuacji ludności na różnych poziomach administracyjnych, uzgadniane z organami wojskowymi.

Schrony i ukrycia dla ludności: Projekt ustawy ureguluje kwestie schronów i ukryć doraźnych dla ludności, w tym wsparcie finansowe ich realizacji.

Wzmacnianie społecznej odporności: Wprowadzone zostaną działania mające na celu przygotowanie społeczeństwa do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia, poprzez organizację szkoleń i ćwiczeń.

Budowanie zasobów i struktur ochrony ludności: Ustawa zdefiniuje strukturę organów ochrony ludności na różnych szczeblach administracyjnych i określi ich zadania, kompetencje oraz zasady współpracy.

Funkcjonowanie ochrony ludności w czasie wojny: Przepisy zaproponują sposób funkcjonowania ochrony ludności w czasie pokoju, w stanie wojennym oraz w czasie wojny.

Finansowanie: Utworzony zostanie Państwowy Fundusz Ochrony Ludności przeznaczony na finansowanie zadań ochrony ludności.

„Po 8 latach straconych przez PiS nie mamy już ani jednego dnia do stracenia”, podsumował minister Kierwiński.

 Źródło: MSWiA -MON. Opr. Renata Szymaszko

Komentarze

2 Komentarze

  • Obrona cywilna. Wypowiedź byłego MON Błaszczaka sprzed trzech dni: „mają na biurku gotowy projekt…Na biurku obecnego szefa MSWiA leży projekt przygotowany przez rząd PiS dotyczący obrony cywilnej, w projekcie PiS system obrony cywilnej jest budowany wokół straży pożarnej.” Sensowne podejście, ponieważ straż pożarna jest wyposażona i uniwersalnie wyszkolona pod kątem różnych zagrożeń, od chemicznych, pożarowych po wypadkowe. Należy też wspomnieć kto obecnie odpowiada za obronę cywilną? Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są Wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Przygotowanie planu obrony trzeciego co do wielkości miasta w województwie staje się koniecznością, w obliczu narastających rosyjskich zapędów.

    • Straż Pożarna owszem ale PSP i to nie liczni. Chodzi o tzw CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA ! Na pewno nie dał bym OSP takich uprawnień. Sam pracowałem na obiektach KOK i wiem z doświadczenia,że nawet D-cy JW nie mieli prawa wstępu to takich obiektów. Oczywiście nie wszystkie obiekty( schrony ogólnie dostępne) podlegały by Certyfikacji. Wtedy można dopuścić strażaków z OSP. Jest jeszcze sprawa wyposażenia,certyfikowania i konserwacji obiektów oraz najważniejsza ewakuacji i dowozu komunikacją zbiorowa lub pojazdami pozyskanymi z GN (gospodarki narodowej). O tym już się nie mówi i nie pisze. Większość z ludności nie zna znaczenia co to jest schron i jak ma wyglądać. Może tylko z przekazów (nielicznych) medialnych.

Comments are closed.