Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Postawią diagnozę Ełku

Co działa w Ełku dobrze, a co działa źle lub powinno działać lepiej? Nad takimi m.in. zagadnieniami będą przez kilka miesięcy pracować uczestnicy Szkoły Liderów.

Szkoły, która wraz z fundacją Veolia Polska zaprosiła do współpracy miasto Ełk. Warsztaty mają przede wszystkim nauczyć połączenia sił z grupami wyrażającymi różne opinie i poglądy na temat naszego miasta. Szkolenia polegać będą m.in. na tym, jak radzić sobie z konfliktami czy wchodzącymi zmianami oraz jak budować relacje między biznesem, organizacjami pozarządowymi, czy samorządem.

A wszystko po to, aby rozwojowi miasta i samorządu towarzyszyła proporcjonalność i koherencja. Ale Szkoła Liderów to przede wszystkim panel dyskusyjny i przestrzeń do wyrażania swoich poglądów z poszanowaniem wszelkich zasad demokratycznych. To płaszczyzna, na której różni przedstawiciele wartości politycznych czy społecznych nauczą się pracować efektywnie, szanując przy tym inne poglądy, nauczą się komunikacji oraz kompromisu potrzebnego do działania w różnych obszarach społeczeństwa obywatelskiego czy samorządowego. Jednym z najważniejszych elementów edukacji jest także praca na rzecz rozwoju świadomego, opartego na szacunku i wartościach przywództwa.

W październiku(13), w urzędzie miejskim, nastąpiło uroczystsze otwarcie Szkoły Liderów w Ełku. Tam też odbyła się krótka debata pt. Kształcenie lokalnych liderów w Ełku – za i przeciw, podczas której m.in. z-ca prezydenta Artur Urbański chwalił nowo powstałą inicjatywę w Ełku, ale jako argument „przeciw” podał, że „Szkoła Liderów to pozwolenie na budowanie własnej opozycji”.

Jednak opozycją nie może być ten, któremu przyświeca ten sam cel, czyli współpraca na rzecz poprawy jakości życia naszego miasta. I tej umiejętności muszą nauczyć się dwie strony, aby lepiej „zrozumieć Ełk”.


Uczestnicy Szkoły Liderów w Ełku

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Emilia Borawska „] — pamiętacie dziewczynę z rikszą? — To ona dostarczała pożywienie osobom potrzebującym trzykołowym pojazdem.
Emilka to osoba ceniona przez ełcką społeczność. Swój pierwszy projekt realizowała na podwórku z dziećmi pod nazwą „Korytarz”. Pomaga osobom bezdomnym i ubogim. Ma głowę pełną pomysłów, które skutecznie wprowadza w życie. Współpracuje ze stowarzyszeniem Adelfi i ESA Stopa. To z jej inicjatywy powstały takie projekty jak: Podwórko, Podwórko w obiektywie, Bezpieczne Podwórko. Jest też pomysłodawczynią Food Not Bombs, Akcja- Reakcja Ełk. Obie grupy działają aktywnie, wspomagając osoby potrzebujące. Pomoc polega na wsparciu żywieniowym, organizowane są też zbiórki charytatywne, ubrań i innych potrzebnych do życia rzeczy. Food Not Bombs działa bez wsparcia finansowego, grupa radzi sobie własnymi środkami. Inną akcją, w którą zaangażowała się Emilia, jest „Dobra Szafa”, która pełni funkcję pomocową pod bacznym okiem dzieciaków ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku, gdzie dzieci same decydują, na co i na kogo organizowane są zbiórki. Ważną aktywnością społeczną jest jej zaangażowanie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jako dwukrotny szef sztabu WOŚP Ełk za każdym razem biła z wolontariuszami rekord pozyskanych środków.[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Patrycja Łapińska „] — z wykształcenia magister marketingu i zarządzania, ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu partycypacji społecznej oraz szereg szkoleń i kursów o tematyce związanej z rozwojem własnym, a także społeczności lokalnych. Obecnie zawodowo pracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ełku. Jest działaczką społeczną z wieloletnim stażem pracy wolontariackiej w organizacjach pozarządowych, doświadczoną organizatorką imprez charytatywnych, koncertów, wydarzeń sportowych i kulturalnych. Wcześniej prezes Ełckiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów ESSA, obecnie Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia. Wspiera inicjatywy społeczne osób i grup nieformalnych, którym zależy na rozwoju Ełku i powiatu ełckiego. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Marcin Przygodziński”] — od ok. 8 lat pracuje z dziećmi oraz młodzieżą jako wolontariusz przy Oratorium św. Jana Bosko. Jest pomysłodawcą oraz organizatorem „Spotkań z kulturą” dla mieszkańców osiedla Jeziorna. Są to wyjazdy do teatrów w całej Polsce dla dorosłych i dzieci oraz młodzieży. Inicjatywa, nad którą obecnie pracuje to „Kreatywny kwadrans”. To spotkania integracyjne organizowane dla mieszkańców tzw. Baranek. Spotkania będą się odbywały w każdy piątek o godz. 17 w Oratorium. Marcin jest też radnym miejskim. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Joanna Bednarczyk”]

— żona, matka 2 dziewczynek, magister administracji, trener personalny, instruktor dietetyki i suplementacji, prezes zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”, członkini Rady Pożytku Publicznego Miasta Ełku. Jest pomysłodawczynią Ambasadorów Stowarzyszenia i Charytatywnej Gali Mody.[/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Ada Lewandowska „] — nauczyciel, trener, pedagog uliczny, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Jest organizatorką turnieju intrygującego rodziców. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Katarzyna Sapieżko „] — Prezes Stowarzyszenia Trzeźwego Życia w Ełku. Od 2013 roku organizuje Forum Trzeźwości — Konferencję poświęconą tematyce uzależnień, na ogół uzależnień od alkoholu, w tym roku tematem były uzależnienia behawioralne. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Karol Paszkowski „] —„człowiek wulkan energii i pomysłów”. Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko — Mazurskim, Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na Collegium Civitas. Ukończył Szkołę Trenerów STOP, Szkołę Coachów Inicjatyw Młodzieżowych, Szkołę Moderatorów PROW i inne.
Zawodowo związany ze wspieraniem rozwoju młodzieży i dorosłych jako trener, coach, animator społeczny, ekspert od pracy z/dla młodzieży, konsultant programów na rzecz młodzieży. Jego zdaniem i mottem życiowym „droga do sukcesu to nie skok centymetr nad poprzeczką tylko stawianie kolejnych o 2 centymetry wyżej”. W stowarzyszeniu pełni funkcję skarbnika, przez co jest związany poniekąd z każdym programem, ale przede wszystkim jest Liderem Programu Stypendialnego “Przekaż dalej”.[/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Maria Ścierańska „] — Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Jest współinicjatorem i współorganizatorem tego ośrodka, który rozpoczął działalność w 2008 r. i to uważa za swoje największe osiągnięcie i sukces. W latach 2010-2014 była Przewodniczącą Zarządu Ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja”, teraz jest członkiem tego stowarzyszenia. W ramach stowarzyszenia prowadzi Grupę Wsparcia dla rodzin z problemami psychicznymi, organizuje „Piknik pod Kasztanami” oraz inne akcje. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Hubert Górski „] — ełczanin od urodzenia, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Ełku, członek stowarzyszenia Adelfi oraz Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej przy CEE. Badacz ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej. Doktorant — pisze pracę o spółdzielniach socjalnych w województwie Warmińsko — Mazurskim. Współtwórca Centrum Integracji Społecznej AlterCIS i Sklepu Społecznego w Ełku. Przewodnik turystyczny — współautor mini przewodników po Ełku, pasjonat kultury, tradycji i historii Prus Wschodnich. Organizator Akcji Żonkile 2017 w Ełku. Inicjator upamiętnienia ełckiej społeczności żydowskiej i przedwojennych mieszkańców miasta. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Nikodem Kemicer „] — mimo że nie jest rodowitym ełczaninem, nie przeszkadza mu to aby kochać Ełk jak swoje miasto rodzinne i działać na rzecz jego mieszkańców. Od 14 lat jest kierownikiem w placówce Monaru, która faktycznie zajmuje się niesieniem pomocy ludziom najuboższym i bezdomnym oraz tym którzy zgłaszają się z prośbą o wsparcie. Jak mówi o sobie — od 3 lat jest radnym miejskim, który nie potrafi być bezczynny. Za sukces uważa każdy dzień, w którym może być użytecznym członkiem ełckiej wspólnoty. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Aneta Ruszczyk”] — z wykształcenia mgr pracy socjalnej, profilaktyk, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, trener, wykładowca, ekspert m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, klubów integracji społecznej, zatrudnienia socjalnego, partnerstw lokalnych.
Ma 13-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze pomocy społecznej, w organizowaniu i realizacji szkoleń, prowadzeniu wykładów i warsztatów dla kadry pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni), realizowaniu projektów i przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej. Autor i współautor projektów, programów i strategii rozwiązywania problemów społecznych. Członek zespołów interdyscyplinarnych. Były pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko — Mazurskiego w Olsztynie (doradca ds. aktywnej integracji, członek komisji oceny projektów). Wolontariuszka i społeczniczka. W roku 2007 uhonorowana nagrodą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za działania w sferze pomocy społecznej oraz w roku 2016 uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Jest organizatorem kampanii przeciwdziałania przemocy „Biała Wstążka”. Jak mówi o sobie — jestem katalizatorem pozytywnych zmian.  [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Kamila Perkowska „] — z  wykształcenia mgr ekonomii, trener m.in. w zakresie gospodarowania własnymi środkami, samozatrudnienia oraz ekonomii społecznej. Posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Pomaga innym w złożeniu i prowadzeniu firmy.
Dzięki jej zaangażowaniu oraz doświadczeniu, w prowadzeniu własnej firmy, wspólnie opracowane biznesplany udało się wdrożyć, a także pozyskać środki na rozpoczęcie działalności. Jest społecznikiem, wspiera lokalne organizacje pozarządowe, prowadząc im pełną księgowość lub księgowość projektów współfinansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej. Obecnie współwłaścicielka sklepu Arfa S.C. w Ełku.[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Grażyna Grunt – Mejer”] — ostatnio pracowała jako kierownik urzędu stanu cywilnego. Od 3 lat jest przewodniczącą rady senioralnej w Ełku. Zajmuje się problematyką osób starszych. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Teresa Sekuła”] — ma 78 lat. Od 5 lat działa w wolontariacie. Satysfakcję czerpie z tego, że pomaga innym. Chciałaby, aby więcej osób starszych angażowało się w działalność wolontariacką. Jak mówi — jestem wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują. Słowa, które najczęściej słyszy pod swoim adresem to: dobrze, że jesteś. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Iga Arciszewska „] — od czterech lat pracuje w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku.
Jest pomysłodawcą i współtwórcą wystawy obrazkowej o mieście Ełku oraz książki dla dzieci pt. „O tym, jak wieś ŁEK zmieniła się w miasto Ełk”. W wolnych chwilach lubi czytać książki, grać w gry planszowe oraz wycieczki rowerowe. Trenuje kick-boxing w „Makarewicz Team Fight Club” oraz udziela się jako wolontariuszka. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Alicja Wysocka „] — emerytowana nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum; ekspert, egzaminator, edukator, dorada i konsultant metodyczny, członek Bakałarz. Współpracuje z fundacją OTUlony w Nadzieję, gdzie pomaga dzieciom w odrabiać lekcje. Obecnie wiceprezes Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współorganizowała Warmińsko — Mazurską Senioriadę — Ełk 2017 — trzydniową imprezę sportową dla 20 UTW. Od 3 lat prowadzi Kącik literacki dla słuchaczy EUTW, przybliżając ełckie legendy oraz dorobek wybitnych polskich pisarzy (ostatnio — Wyspiańskiego). Autorka konkursów (o Ełku podczas nordic walking – 2016), (o Ełku, Warmii i Mazurach dla zawodników W- M Senioriady Ełk 2017), inicjatorka cyklu Ełk bez tajemnic. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Renata Szymaszko”] – miasto-gazeta.pl [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Kamila Guzewicz”] – Stowarzyszenie Adelfi [/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]

Komentarze

3 Komentarze

  • W Elku nie potrzeba nic więcej tylko wykonanie rzetelnego audytu przez niezależna zewnętrzna firmę. Pół Ełku osiwieje kiedy dowie się prawdy.

  • Państwo liderowie. Jeden temat który koniecznie w Ełku trzeba poprawić, to uporządkować działania spółki komunalnej Administrator, która łamie zapisy ustaw

  • Budowanie opozycji? No to pojechał. Przecież w ekipie jest kilku „dobrych” radnych, pracownicy z urzędu. Ale faktycznie, jest też kilka osób perspektywicznych, w których nadzieja :). Projekt może być ciekawy 😉

Comments are closed.