Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Przebudowa ulicy Sikorskiego. Wkrótce ruszy pierwszy etap prac

Na początku przyszłego tygodnia ruszy pierwszy etap prac na ulicy Sikorskiego w Ełku, obejmujący odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Toruńskiej. W związku z tym odcinek zostanie wyłączony z ruchu, co ma na celu usprawnienie infrastruktury drogowej i poprawę płynności ruchu.

Rozpoczęcie prac i organizacja ruchu

Od 24 czerwca rozpoczną się prace drogowe na ul. Sikorskiego. Na czas robót wyznaczone zostaną nowe ciągi dla ruchu pieszego, zapewniając dojście do wszystkich posesji, obiektów edukacyjnych oraz miejskiej pływalni. Dodatkowo utworzone zostaną nowe dojazdy do wszystkich działek i posesji.

Zmiany w organizacji ruchu obejmują m.in. możliwość wjazdu w ul. Warszawską od ul. Kajki oraz w ul. Piłsudskiego od ul. Mickiewicza.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zamknięcie fragmentu ul. Sikorskiego spowoduje zmiany w trasach części linii komunikacyjnych ełckiej komunikacji miejskiej. Od 24 czerwca autobusy linii nr 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14 oraz 16 będą kursować objazdem ulicami Wileńska, Grodzieńska i M. Kajki, gdzie zostaną uruchomione tymczasowe przystanki. Pierwszy etap prac potrwa około 3-4 miesiące.

Zakres i etapy przebudowy

Drugi etap prac obejmie odcinek ul. Sikorskiego od ul. Toruńskiej do torów kolejowych za ul. Gdańską. Przebudowa całej ulicy Sikorskiego obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do przejazdu linii kolejowej nr 38 relacji Ełk-Korsze, o łącznej długości około 900 m. Prace będą realizowane odcinkami, a zakres robót obejmuje:

  • Wykonanie ulicy o szerokości 7 m, z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań.
  • Wykonanie chodników o szerokości od 1,5 m do 2,5 m.
  • Wykonanie drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

Nowe ronda i inne inwestycje

W ramach przebudowy wybudowane zostaną dwa ronda. Pierwsze, czterowlotowe w kształcie „ósemki”, powstanie na skrzyżowaniu z ulicami Warszawską i Piłsudskiego. Drugie, trójwlotowe z przejezdną wyspą centralną, będzie zlokalizowane na skrzyżowaniu z ul. Gdańską.

Inwestycja obejmuje również:

  • Budowę kanału technologicznego wraz z monitoringiem.
  • Przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
  • Przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego.
  • Przebudowę i budowę sieci wodociągowej.
  • Przebudowę i budowę sieci gazowej.
  • Przebudowę sieci ciepłowniczej.
  • Przebudowę sieci telekomunikacyjnych.

Koszty i finansowanie

Koszt inwestycji wynosi 26 mln 149 tys. zł, z czego 95% (24 mln 841 tys. zł) pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny miasta wyniesie 1 mln 300 tys. zł. Termin realizacji zadania przewidziano na koniec 2025 roku.

Opracowała na podstawie źródła UM Ełku Renata Szymaszko

Komentarze

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *