Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
Jakub Cwiklewski. eko-mazury.elk.pl

Uciążliwy smród w Ełku: Kontrola wskazuje na „Eko-MAZURY” jako możliwe źródło problemu

Od dłuższego czasu mieszkańcy Ełku i okolic borykają się z problemem uciążliwego zapachu, który znacząco obniża komfort życia w różnych częściach miasta. Problem ten, wielokrotnie zgłaszany przez społeczność lokalną, stał się przedmiotem licznych skarg i debat publicznych. W odpowiedzi na te sygnały Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził kontrole w instalacjach mogących być źródłem zanieczyszczeń zapachowych.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych ustalono, że głównym źródłem odorów może być Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w Siedliskach. Kontrole wykazały, że zapach wydobywający się z terenu zakładu jest charakterystyczny dla odorów powstających w wyniku składowania odpadów. Przeprowadzono kilkukrotne rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie, polegające na oględzinach miejscowości Siedliska oraz okolic. W wyniku tych działań stwierdzono, że podmiotem koniecznym do skontrolowania w zakresie emisji odorów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w Siedliskach.

Kontrola zakładu PGO „Eko-MAZURY” rozpoczęła się 13 maja, a zakończyła się 22 maja 2024 r. Podczas czynności kontrolnych prowadzonych wieczorem (13 maja) inspektorzy WIOŚ dokonali organoleptycznej oceny jakości powietrza na terenie Siedlisk. Przy ul. Mlecznej wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla odorów powstających w wyniku składowania odpadów, mający charakter migracyjny, co oznacza, że miejsca, w których był wyczuwalny, zmieniały się w czasie. W związku z tym przeprowadzono oględziny składowiska oraz terenu zakładu wokół kwatery. Zapach przy kwaterze był identyczny jak ten, który był wyczuwalny w Siedliskach, a w szczególności przy ul. Mlecznej. Analizy monitoringu, obejmujące badania wód podziemnych, powierzchniowych oraz gazu składowiskowego, nie wykazały istotnych zmian, jednak ilość odpadów na kwaterze składowiskowej znacząco wzrosła.

Pomimo że PGO „Eko-MAZURY” wdraża różne środki zaradcze, takie jak cykliczne nasadzenia drzew, montaż siatek zabezpieczających oraz testowanie mobilnego zamgławiacza do wytwarzania bariery antyodorowej, problem nie został całkowicie rozwiązany. Co więcej, zmienne warunki atmosferyczne, jak np. wiatry, przyczyniają się do rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów w kierunku zabudowań mieszkalnych, co potęguje dyskomfort mieszkańców.

Z uwagi na skalę problemu oraz negatywne oddziaływanie analizowanej instalacji na środowisko, a w szczególności na miejsca bytowania ludzi, zostanie niezwłocznie skierowane wystąpienie do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o skorzystanie z zapisu art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska. Na mocy tego przepisu, organ ochrony środowiska, w tym przypadku marszałek województwa, może zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Problem uciążliwego smrodu w Ełku jest złożony i wymaga współpracy różnych podmiotów. Zarówno władze lokalne, jak i zarząd przedsiębiorstwa, muszą podjąć natychmiastowe i skuteczne działania, aby przywrócić komfort życia mieszkańcom oraz zapewnić zgodność z normami ochrony środowiska. Tylko poprzez zdecydowane i skoordynowane działania możliwe będzie trwałe rozwiązanie tego problemu.

Pisaliśmy wcześniej

Komentarze

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *