Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Warmińsko-mazurskie wsie odzyskają blask

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił nabór do programu „Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...“. Jest to część strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do roku 2030, mająca na celu poprawę jakości życia na terenach wiejskich. Do programu mogą przystąpić wszystkie sołectwa z regionu.

Cele i Założenia Programu

Marszałek województwa, Marcin Kuchciński, podkreślił, że celem programu jest pobudzenie aktywności mieszkańców wsi. Program ma wspierać działania lokalnych społeczności, oferując niezbędne narzędzia i fachową obsługę. Inicjatywa zakłada długotrwałe rozwiązania systemowe, które przyczynią się do poprawy warunków życia na wsi.

Wymagania i Korzyści dla Sołectw

Sołectwa, które zakwalifikują się do programu, będą miały obowiązek:

  • Utworzyć grupę odnowy wsi z co najmniej pięciu mieszkańców.
  • Wyznaczyć koordynatora gminnego odnowy wsi, który będzie w stałym kontakcie z samorządem województwa.
  • Opracować plan odnowy miejscowości lub strategię jej rozwoju.

Zakwalifikowane gminy będą mogły również:

  • Wysłać reprezentantów i pracownika urzędu gminy na bezpłatne szkolenia dotyczące tworzenia planów odnowy miejscowości i animacji.
  • Wziąć udział w inicjatywach kierowanych przez samorząd województwa, które są dedykowane społecznościom wiejskim.

Harmonogram i Zgłoszenia

Nabór do programu trwa do 19 sierpnia 2024 roku. Każda gmina może zgłosić maksymalnie jedno sołectwo. Program jest szansą dla lokalnych społeczności na uzyskanie wsparcia w dążeniu do poprawy warunków życia i rozwoju ich miejscowości.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego liczy, że dzięki tej inicjatywie, wiele wsi z Warmii, Mazur i Powiśla stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia, pełnym aktywnych i zaangażowanych mieszkańców.

Komentarze

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *