Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Radny Piotr Karpienia pyta: Co mamy do zaoferowania biznesom, na które w Ełku liczymy?

Via Baltica to międzynarodowa trasa, na którą czekał samorząd ełcki. Ma ona stanowić szansę rozwoju naszego regionu pod względem poprawy komunikacji i rozwoju gospodarczego. O Via Baltice mówi się w Ełku od lat (2009).
 Wielokrotnie ełczanie w swoich komentarzach podkreślali, że rozwój gospodarczy Ełku zależy właśnie od tej drogi.
 
 Radny klubu Polska 2050, Piotr Karpienia postanowił zapytać władze miasta o ofertę dla potencjalnych firm, które mogłyby ulokować się w naszym mieście.
 
 
— Od lat, w naszym mieście, z budową Via-Baltica wiązały się duże nadzieje na rozwój gospodarczy Ełku. Po latach przygotowań i starań samorządów budowa drogi w końcu ruszyła. Dlatego skierowałem kilka pytań do prezydenta Ełku, abyśmy mogli poznać nowe szanse rozwoju — mówi Karpienia.
 
 
Jak miasto Ełk przygotowało się w związku z powstaniem trasy ekspresowej, jakie tereny inwestycyjne Gmina Miasto Ełk ma przygotowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi? Jakie tereny zostały w tym celu uzbrojone, czy podpisano w tej sprawie porozumienie z Gminą Ełk, która posiada tereny pod inwestycje, i czy trwają jakieś rozmowy w tej sprawie — to kilka pytań z wniosku skierowanego do prezydenta.
 
Najważniejszym jednak zapytaniem jest „Na jaki rozwój biznesu liczymy w związku z pojawieniem się drogi? Co mamy do zaoferowania biznesom, na które w Ełku liczymy?”
 
W odpowiedzi na zapytanie radny otrzymał bardzo obszerną „opowieść”, która go nieco rozczarowała.
 
— Właściwie po otrzymaniu odpowiedzi, nie dowiedziałem się niczego nowego. To o czym mówi miasto, wiadomo od dawna. Bo choć Urząd Miasta odpowiedział na część moich pytań dotyczących współpracy z Gminą Ełk, terenów pod inwestycje to i tak mam duży niedosyt — mówi Piotr Karpienia.
 
W treści pisma wymieniono Suwalską Strefę Ekonomiczną, która istnieje od ponad dwudziestu lat i nie jest niczym nowym. W przypadku Technoparku też mam mieszane uczucia. Od wielu lat ta „inwestycja” przynosi ogromne straty dla budżetu miasta, a minimalne korzyści dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu Ełku. Na plus należy zaliczyć 23 ha Miejskiej Strefy Rozwoju w sąsiedztwie Techno Parku oraz chęć współpracy z Gminą Ełk, aby skomunikować tereny inwestycyjne z S6 — dodaje radny.
 
 

 Pełna treści odpowiedzi prezydenta

Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu powyższej drogi stanowią własność prywatną, Gminy Ełk bądź Skarbu Państwa, miasto Ełk nie posiada w tym obszarze żadnych nieruchomości. Należy jednak podkreślić, że budowa drogi ekspresowej S61 stanowi szansę rozwoju nie tylko naszego miasta, ale całego regionu zarówno w zakresie działalności produkcyjnej, handlowej, jak i usługowej. Jest to też ważny element mający wpływ na jakość i bezpieczeństwo komunikacyjne w naszym regionie.

Miasto Ełk od wielu lat podejmuje działania mające na celu rozwój gospodarczy obejmujący m.in. inno­wacyjne przedsięwzięcia. Tworzone są w tym celu korzystne warunki do zakładania i prowadzenia biz­nesu, poprzez oferowanie atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych, a także stosowanie wobec przedsię­biorców ulg podatkowych. W Ełku w niewielkiej odległości od trasy S61 (ok. 2 – 3 km od projektowanego węzła Ełk — Wschód), na gruntach przekazanych przez Gminę Miasto Ełk, funkcjonuje Suwalska Spe­cjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk. Tereny te zostały staraniem Strefy uzbrojone i w części ulo­kowały się na nich firmy produkcyjno — usługowe. W obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się również Park Naukowo — Technologiczny. Jest to obszar tzw. Miejskiej Strefy Rozwoju, zajmującej teren przeznaczony pod inwestycje o powierzchni 23 ha, z którego przeważająca część staraniem miasta, dzięki pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej, została w pełni wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Teren ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zago­spodarowania przestrzennego „Ełk — Podmiejska”, który przeznacza go pod strefę produkcyjną i produkcyjno — usługową.

Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące m.in. przekazania Gminie Ełk za cenę obniżoną działki położonej w Szeligach Buczkach, stanowiącej własność miasta Ełku oznaczonej nr 13 o pow. 2,0300 ha, którą gmina zamierza urządzić, zapewniając tym samym dojazd do terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granic administracyjnych miasta, co z pewnością pomoże uruchomić ich potencjał inwestycyjny z chwilą oddania do użytku trasy S61. Rada Miasta Ełku na wniosek Prezydenta Miasta Ełku podjęła w dniu 24 lutego 2021 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. działki na rzecz Gminy Ełk za cenę obniżoną w wysokości 1 zł.

W październiku 2020 r. Miasto Ełk złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny (fundusze norweskie). Jednym z działań projektowych jest „Budowa marki gospodarczej Ośrodka Subregionalnego Ełk”.

Miasto Ełk i Gmina Ełk, tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny Ełku, pracują nad aktualizacją wspólnej strategii rozwoju.

W oparciu o wizję i cele rozwoju obecnie przygotowywane są projekty strategiczne, wśród których przewidziane jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ełku przy ul. Bema (2 działki miejskie i 1 działka SSSE o łącznej powierzchni ok. 3,7 ha) oraz dużych terenów w Gminie Ełk w obrębie miejscowości Szeligi-Buczki i Przykopka. Projekty strategiczne będą przedstawione Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i stronie rządowej do finansowania z nowej puli środków UE w ramach polityki spójności oraz Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W obu przypadkach możliwe jest wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych oraz tworzenia warunków do obsługi inwestora.

Formy aktywności gospodarczej, które mogą rozwinąć się obszarze funkcjonalnym Ełku w efekcie budowy drogi S61:

 • branża logistyczna (przeładunki, magazyny);
 • produkcja ukierunkowana m.in. na kraje nadbałtyckie, obsługa inwestorów z krajów nadbałtyckich (ich centra przeładunkowe);
 • nowy korytarz transportowy skierowany do portów morskich.

Nowe firmy, które będą chciały rozpocząć/rozwinąć w Ełku działalność gospodarczą, mogą liczyć na wsparcie Parku Naukowo-Technologicznego. PNT jest siedzibą młodych firm.

Komentarze

42 Komentarze

 • Przechrzta Karp…. i tak nic nie zrozumie. Wiesz gdzie on ma twoje Konieczki?

 • Radny Karpienia, głosowałem na Ciebie i popełniłem błąd, jesteś zwykłym leniem. Jesteś radanym z Konieczek i co…i nic nie zrobiłeś dla Konieczek, ciekawy kiedy ostatni raz byleś na Konieczkach. Żałuje tego głosu na Ciebie bo jest to gorzej niż nie głosować…Byłeś w DW a teraz czujesz, że jest słabo i jak tchórz zmieniasz kolegów. Dramat!!!

 • Jak siedział w DW to przyklepywał wszystko. Jak kupił sobie spadochron od Hołowni to krytykuje to co się da.
  Tacy są najgorsi. A może pan Radny zapytał by się Prezydenta o powstanie Ośrodka Rehabilitacji dla osób którzy przeszli COVID-19 i częściowo odpokutował swoje wcześniejsze wpisy i swoje podejście dotyczące korona-wirusa poprzez doprowadzenie do powstania w/w projektu ??

 • W każdym normalnym kraju taki radny podałby się do dymisji, ale nie u nas. Polak trwa na stanowisku…do końca:)

 • Karpienia na sołtysa Oracz! I na wójta! A tak poważnie, raczej nie nadaje się ani na jedno, ani na drugie. No, może jako reklama dla ełckiego szpitala, że go z covida wyciągnęli. Żenujące jest to, że nie powinien sprawować mandatu radnego, a rada nabrała wody w usta. Milcząca zgoda na niepraworządność. Bo co? Bo kolega radny? A gdzie wasza uczciwość!

 • Do końca życia będziesz Karpienia miał ksywę „covid”

 • Przecież Karpieni ten dom na Oraczach to Wisowaty budował, to jak? Może pan Karpienia odniesie się do tego, jakiś wywiad? Może jakieś honorowe rozwiązanie?

 • Ale Pani Redaktor podłożyła mu tło. Widać że to wielki budowniczy.

 • Co ta szarpistruna wie o gospodarce.

Comments are closed.