Czy zniknęły karty do głosowania z lokalu wyborczego?

miasto-gazeta.pl
Publikacja Październik 24, 2018, 5:22 pm
4 mins

Państwowa Komisja Wyborcza w Olsztynie długo czekała na protokoły z Ełku dotyczące wyników głosowania do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Problem był prawdopodobnie z komisją w ECK. Tu rozbieżności w protokołach jest bardzo dużo. Inne liczby wskazuje protokół wywieszony do publicznej wiadomości w lokalu wyborczym w ECK, a inne podaje PKW.

W protokole ujawnionym w ECK czytamy: liczba uprawionych do głosowania wynosi 2785, taka sama liczba podana jest też w protokole w PKW. Tu rozbieżności nie ma.

Natomiast jeżeli chodzi o liczbę kart do głosowania, którą otrzymała komisja (potrzebnych do przeprowadzenia głosowania), liczbę wyjętych kart z urny, czy liczbę kart wydanych wyborcom, którzy głosowali — tu rozbieżności są ogromne.

Z protokołu z komisji w ECK wynika, że pobrano 2506 kart, w protokole dla PKW podaje się już liczbę 2308.

Liczba kart wydanych do głosowania powinna równać się liczbie kart wyjętych z urny. Z protokołu komisji w ECK wynika, że wydano 1104 karty, a wyjęto z urny 835. Brakowałoby wówczas 269 kart. Czasami zdarza się tak, że karty do głosowania „wynoszą” wyborcy poza lokal wyborczy. Jednak ta różnica jest w tym przypadku zbyt duża.

Niezgodność kart pobranych i wyjętych z urny występuje też w protokołach do rady miasta i powiatu. Tam jednak różnice są niewielkie. W protokołach wyraźny jest też brak liczb dotyczących głosów nieważnych, a takie zawsze występują.

Być może błędy i nieścisłości wynikają z niedoświadczenia komisji. Być może dlatego PKW nie mogło ogłosić wyników do sejmiku w naszym województwie. Niezrozumiałe jest także to, że protokoły nie pokrywają się ze sobą. Oznaczać to może, że ktoś nie podał prawdziwych danych lub te dane zmienił, tak, aby w protokołach zbiorczych wszystko grało.

My skierowaliśmy zapytanie do PKW o treści:
Czy zniknęły karty do głosowania?

Zwracamy się z prośbą o wyrażanie zdania w kwestii rozbieżności danych z protokołów Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Obwód nr 9 w Ełku, dotyczącej głosowania do sejmiku, do rady powiatu oraz do rady miasta.
Z protokołów sporządzonych pierwotnie, wywieszonych na drzwiach tej komisji wyniki nie pokrywają się z tymi, które opublikowali Państwo na swojej stronie internetowej. I tak: wg protokołu wywieszonego na drzwiach do publicznej wiadomości widnieją wyniki do sejmiku: 1104 – To liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania. 835 – to liczba kart wyjętych z urny wyborczej. Na państwa stronie widnieją inne wyniki: 906 liczba kart wydanych oraz 906 liczbą kart wyjętych z urny.
Skąd zatem takie rozbieżności? Komisja w Ełku twierdzi, że wszystkiego dopilnowała, a protokoły nie były zmieniane. Podobne rozbieżności są w wynikach dotyczących kart wydanych z kartami wyjętymi z urny do miasta i powiatu.

Czekamy na wyjaśnienia PKW.

Dodaj komentarz

avatar

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.