WIADOMOŚCI LOKALNE

Czy zniknęły karty do głosowania z lokalu wyborczego?

Państwowa Komisja Wyborcza w Olsztynie długo czekała na protokoły z Ełku dotyczące wyników głosowania do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Problem był prawdopodobnie z komisją w ECK. Tu rozbieżności w protokołach jest bardzo dużo. Inne liczby wskazuje protokół wywieszony do publicznej wiadomości w lokalu wyborczym w ECK, a inne podaje PKW.

W protokole ujawnionym w ECK czytamy: liczba uprawionych do głosowania wynosi 2785, taka sama liczba podana jest też w protokole w PKW. Tu rozbieżności nie ma.

Natomiast jeżeli chodzi o liczbę kart do głosowania, którą otrzymała komisja (potrzebnych do przeprowadzenia głosowania), liczbę wyjętych kart z urny, czy liczbę kart wydanych wyborcom, którzy głosowali — tu rozbieżności są ogromne.

Z protokołu z komisji w ECK wynika, że pobrano 2506 kart, w protokole dla PKW podaje się już liczbę 2308.

Liczba kart wydanych do głosowania powinna równać się liczbie kart wyjętych z urny. Z protokołu komisji w ECK wynika, że wydano 1104 karty, a wyjęto z urny 835. Brakowałoby wówczas 269 kart. Czasami zdarza się tak, że karty do głosowania „wynoszą” wyborcy poza lokal wyborczy. Jednak ta różnica jest w tym przypadku zbyt duża.

Niezgodność kart pobranych i wyjętych z urny występuje też w protokołach do rady miasta i powiatu. Tam jednak różnice są niewielkie. W protokołach wyraźny jest też brak liczb dotyczących głosów nieważnych, a takie zawsze występują.

Być może błędy i nieścisłości wynikają z niedoświadczenia komisji. Być może dlatego PKW nie mogło ogłosić wyników do sejmiku w naszym województwie. Niezrozumiałe jest także to, że protokoły nie pokrywają się ze sobą. Oznaczać to może, że ktoś nie podał prawdziwych danych lub te dane zmienił, tak, aby w protokołach zbiorczych wszystko grało.

My skierowaliśmy zapytanie do PKW o treści:
Czy zniknęły karty do głosowania?

Zwracamy się z prośbą o wyrażanie zdania w kwestii rozbieżności danych z protokołów Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Obwód nr 9 w Ełku, dotyczącej głosowania do sejmiku, do rady powiatu oraz do rady miasta.
Z protokołów sporządzonych pierwotnie, wywieszonych na drzwiach tej komisji wyniki nie pokrywają się z tymi, które opublikowali Państwo na swojej stronie internetowej. I tak: wg protokołu wywieszonego na drzwiach do publicznej wiadomości widnieją wyniki do sejmiku: 1104 – To liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania. 835 – to liczba kart wyjętych z urny wyborczej. Na państwa stronie widnieją inne wyniki: 906 liczba kart wydanych oraz 906 liczbą kart wyjętych z urny.
Skąd zatem takie rozbieżności? Komisja w Ełku twierdzi, że wszystkiego dopilnowała, a protokoły nie były zmieniane. Podobne rozbieżności są w wynikach dotyczących kart wydanych z kartami wyjętymi z urny do miasta i powiatu.

Czekamy na wyjaśnienia PKW.

skomentuj

zostaw odpowiedź

To Top