Strona główna » Lokalne » Ełccy wolontariusze pomogą seniorom zrobić zakupy
Lokalne

Ełccy wolontariusze pomogą seniorom zrobić zakupy

Seniorzy, którzy nie mają zapewnionej opieki bliskich i sąsiadów, a potrzebują pomocy przy zrobieniu zakupów (spożywczych i środków higienicznych) mogą skorzystać ze wsparcia ełckich wolontariuszy. W tym celu należy kontaktować się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zgłoszenia są  przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, pod nr tel. 87 732 67 18.

Pracownik MOPS podczas rozmowy ustali zakres pomocy, sposób kontaktu i dostarczenia paczki oraz formę rozliczenia płatności. Następnie uzyskane informacje przekazane zostaną do jednej z organizacji świadczących pomoc wolontariacką, tj. do Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia (WOW), Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) oraz Jednostki Strzeleckiej 1007 Ełk (Strzelcy).

Wszyscy wolontariusze zaangażowani w pomoc seniorom będą pełnoletni oraz będą posiadali specjalny identyfikator.
Pomoc będzie świadczona przy zachowaniu środków ostrożności i higieny, tak by zapewnić, jak najwyższy poziom bezpieczeństwa seniorom oraz wolontariuszom.

ZASADY BEZPIECZNEJ POMOCY
w celu zminimalizowania zagrożeń zarówno dla wolontariusza, jak i osoby potrzebującej

1. Osoba, która zgłosi potrzebę pomocy, najpierw jest weryfikowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku i inne służby, celem eliminacji zagrożeń w postaci kontaktu z osobami na kwarantannie.
2. Wywiad przeprowadza pracownik MOPS (weryfikuje dane, ustala sytuację, określa potrzeby i możliwości pomocy wśród najbliższych lub sąsiadów, ustala listę zakupów i sposób płatności oraz sposób kontaktu z wolontariuszem).
3. Pracownik MOPS kontaktuje się z organizacją w celu powołania wolontariusza.
4. Pomoc i wsparcie dotyczy tylko spraw i zakupów pierwszej potrzeby (niezbędna żywność o długim terminie trwałości, środki higieniczne). Nie ma miejsca na drobiazgi i zachcianki. Zakupy robione są w najbliżej położonym sklepie.
5. Wolontariusz zachowuje ograniczony kontakt z osobą potrzebującą (przekazanie paczki, sposób płatności). Wolontariusz posiada zestaw: płyn antybakteryjny, maseczkę, rękawiczki jednorazowe.
6. Wolontariusz musi być pewien swojego stanu zdrowia.
7. Wolontariuszem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca identyfikator, wyznaczona z wybranej organizacji.

na podstawie źródła z UM Ełk (szym)