Connect with us

Baza wiedzy

Postawią diagnozę Ełku

Renata Szymaszko

Publikacja

/

Co działa w Ełku dobrze, a co działa źle lub powinno działać lepiej? Nad takimi m.in. zagadnieniami będą przez kilka miesięcy pracować uczestnicy Szkoły Liderów.

Szkoły, która wraz z fundacją Veolia Polska zaprosiła do współpracy miasto Ełk. Warsztaty mają przede wszystkim nauczyć połączenia sił z grupami wyrażającymi różne opinie i poglądy na temat naszego miasta. Szkolenia polegać będą m.in. na tym, jak radzić sobie z konfliktami czy wchodzącymi zmianami oraz jak budować relacje między biznesem, organizacjami pozarządowymi, czy samorządem.

A wszystko po to, aby rozwojowi miasta i samorządu towarzyszyła proporcjonalność i koherencja. Ale Szkoła Liderów to przede wszystkim panel dyskusyjny i przestrzeń do wyrażania swoich poglądów z poszanowaniem wszelkich zasad demokratycznych. To płaszczyzna, na której różni przedstawiciele wartości politycznych czy społecznych nauczą się pracować efektywnie, szanując przy tym inne poglądy, nauczą się komunikacji oraz kompromisu potrzebnego do działania w różnych obszarach społeczeństwa obywatelskiego czy samorządowego. Jednym z najważniejszych elementów edukacji jest także praca na rzecz rozwoju świadomego, opartego na szacunku i wartościach przywództwa.

W październiku(13), w urzędzie miejskim, nastąpiło uroczystsze otwarcie Szkoły Liderów w Ełku. Tam też odbyła się krótka debata pt. Kształcenie lokalnych liderów w Ełku – za i przeciw, podczas której m.in. z-ca prezydenta Artur Urbański chwalił nowo powstałą inicjatywę w Ełku, ale jako argument „przeciw” podał, że „Szkoła Liderów to pozwolenie na budowanie własnej opozycji”.

Jednak opozycją nie może być ten, któremu przyświeca ten sam cel, czyli współpraca na rzecz poprawy jakości życia naszego miasta. I tej umiejętności muszą nauczyć się dwie strony, aby lepiej „zrozumieć Ełk”.


Uczestnicy Szkoły Liderów w Ełku

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”Emilia Borawska „] — pamiętacie dziewczynę z rikszą? — To ona dostarczała pożywienie osobom potrzebującym trzykołowym pojazdem.
Emilka to osoba ceniona przez ełcką społeczność. Swój pierwszy projekt realizowała na podwórku z dziećmi pod nazwą „Korytarz”. Pomaga osobom bezdomnym i ubogim. Ma głowę pełną pomysłów, które skutecznie wprowadza w życie. Współpracuje ze stowarzyszeniem Adelfi i ESA Stopa. To z jej inicjatywy powstały takie projekty jak: Podwórko, Podwórko w obiektywie, Bezpieczne Podwórko. Jest też pomysłodawczynią Food Not Bombs, Akcja- Reakcja Ełk. Obie grupy działają aktywnie, wspomagając osoby potrzebujące. Pomoc polega na wsparciu żywieniowym, organizowane są też zbiórki charytatywne, ubrań i innych potrzebnych do życia rzeczy. Food Not Bombs działa bez wsparcia finansowego, grupa radzi sobie własnymi środkami. Inną akcją, w którą zaangażowała się Emilia, jest „Dobra Szafa”, która pełni funkcję pomocową pod bacznym okiem dzieciaków ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku, gdzie dzieci same decydują, na co i na kogo organizowane są zbiórki. Ważną aktywnością społeczną jest jej zaangażowanie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jako dwukrotny szef sztabu WOŚP Ełk za każdym razem biła z wolontariuszami rekord pozyskanych środków.[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Patrycja Łapińska „] — z wykształcenia magister marketingu i zarządzania, ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu partycypacji społecznej oraz szereg szkoleń i kursów o tematyce związanej z rozwojem własnym, a także społeczności lokalnych. Obecnie zawodowo pracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ełku. Jest działaczką społeczną z wieloletnim stażem pracy wolontariackiej w organizacjach pozarządowych, doświadczoną organizatorką imprez charytatywnych, koncertów, wydarzeń sportowych i kulturalnych. Wcześniej prezes Ełckiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów ESSA, obecnie Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia. Wspiera inicjatywy społeczne osób i grup nieformalnych, którym zależy na rozwoju Ełku i powiatu ełckiego. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Marcin Przygodziński”] — od ok. 8 lat pracuje z dziećmi oraz młodzieżą jako wolontariusz przy Oratorium św. Jana Bosko. Jest pomysłodawcą oraz organizatorem „Spotkań z kulturą” dla mieszkańców osiedla Jeziorna. Są to wyjazdy do teatrów w całej Polsce dla dorosłych i dzieci oraz młodzieży. Inicjatywa, nad którą obecnie pracuje to „Kreatywny kwadrans”. To spotkania integracyjne organizowane dla mieszkańców tzw. Baranek. Spotkania będą się odbywały w każdy piątek o godz. 17 w Oratorium. Marcin jest też radnym miejskim. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Joanna Bednarczyk”]

— żona, matka 2 dziewczynek, magister administracji, trener personalny, instruktor dietetyki i suplementacji, prezes zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”, członkini Rady Pożytku Publicznego Miasta Ełku. Jest pomysłodawczynią Ambasadorów Stowarzyszenia i Charytatywnej Gali Mody.[/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Ada Lewandowska „] — nauczyciel, trener, pedagog uliczny, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Jest organizatorką turnieju intrygującego rodziców. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Katarzyna Sapieżko „] — Prezes Stowarzyszenia Trzeźwego Życia w Ełku. Od 2013 roku organizuje Forum Trzeźwości — Konferencję poświęconą tematyce uzależnień, na ogół uzależnień od alkoholu, w tym roku tematem były uzależnienia behawioralne. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Karol Paszkowski „] —„człowiek wulkan energii i pomysłów”. Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko — Mazurskim, Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na Collegium Civitas. Ukończył Szkołę Trenerów STOP, Szkołę Coachów Inicjatyw Młodzieżowych, Szkołę Moderatorów PROW i inne.
Zawodowo związany ze wspieraniem rozwoju młodzieży i dorosłych jako trener, coach, animator społeczny, ekspert od pracy z/dla młodzieży, konsultant programów na rzecz młodzieży. Jego zdaniem i mottem życiowym „droga do sukcesu to nie skok centymetr nad poprzeczką tylko stawianie kolejnych o 2 centymetry wyżej”. W stowarzyszeniu pełni funkcję skarbnika, przez co jest związany poniekąd z każdym programem, ale przede wszystkim jest Liderem Programu Stypendialnego “Przekaż dalej”.[/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Maria Ścierańska „] — Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Jest współinicjatorem i współorganizatorem tego ośrodka, który rozpoczął działalność w 2008 r. i to uważa za swoje największe osiągnięcie i sukces. W latach 2010-2014 była Przewodniczącą Zarządu Ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja”, teraz jest członkiem tego stowarzyszenia. W ramach stowarzyszenia prowadzi Grupę Wsparcia dla rodzin z problemami psychicznymi, organizuje „Piknik pod Kasztanami” oraz inne akcje. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Hubert Górski „] — ełczanin od urodzenia, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Ełku, członek stowarzyszenia Adelfi oraz Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej przy CEE. Badacz ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej. Doktorant — pisze pracę o spółdzielniach socjalnych w województwie Warmińsko — Mazurskim. Współtwórca Centrum Integracji Społecznej AlterCIS i Sklepu Społecznego w Ełku. Przewodnik turystyczny — współautor mini przewodników po Ełku, pasjonat kultury, tradycji i historii Prus Wschodnich. Organizator Akcji Żonkile 2017 w Ełku. Inicjator upamiętnienia ełckiej społeczności żydowskiej i przedwojennych mieszkańców miasta. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Nikodem Kemicer „] — mimo że nie jest rodowitym ełczaninem, nie przeszkadza mu to aby kochać Ełk jak swoje miasto rodzinne i działać na rzecz jego mieszkańców. Od 14 lat jest kierownikiem w placówce Monaru, która faktycznie zajmuje się niesieniem pomocy ludziom najuboższym i bezdomnym oraz tym którzy zgłaszają się z prośbą o wsparcie. Jak mówi o sobie — od 3 lat jest radnym miejskim, który nie potrafi być bezczynny. Za sukces uważa każdy dzień, w którym może być użytecznym członkiem ełckiej wspólnoty. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Aneta Ruszczyk”] — z wykształcenia mgr pracy socjalnej, profilaktyk, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, trener, wykładowca, ekspert m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, klubów integracji społecznej, zatrudnienia socjalnego, partnerstw lokalnych.
Ma 13-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze pomocy społecznej, w organizowaniu i realizacji szkoleń, prowadzeniu wykładów i warsztatów dla kadry pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni), realizowaniu projektów i przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej. Autor i współautor projektów, programów i strategii rozwiązywania problemów społecznych. Członek zespołów interdyscyplinarnych. Były pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko — Mazurskiego w Olsztynie (doradca ds. aktywnej integracji, członek komisji oceny projektów). Wolontariuszka i społeczniczka. W roku 2007 uhonorowana nagrodą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za działania w sferze pomocy społecznej oraz w roku 2016 uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Jest organizatorem kampanii przeciwdziałania przemocy „Biała Wstążka”. Jak mówi o sobie — jestem katalizatorem pozytywnych zmian.  [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=”Kamila Perkowska „] — z  wykształcenia mgr ekonomii, trener m.in. w zakresie gospodarowania własnymi środkami, samozatrudnienia oraz ekonomii społecznej. Posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Pomaga innym w złożeniu i prowadzeniu firmy.
Dzięki jej zaangażowaniu oraz doświadczeniu, w prowadzeniu własnej firmy, wspólnie opracowane biznesplany udało się wdrożyć, a także pozyskać środki na rozpoczęcie działalności. Jest społecznikiem, wspiera lokalne organizacje pozarządowe, prowadząc im pełną księgowość lub księgowość projektów współfinansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej. Obecnie współwłaścicielka sklepu Arfa S.C. w Ełku.[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Grażyna Grunt – Mejer”] — ostatnio pracowała jako kierownik urzędu stanu cywilnego. Od 3 lat jest przewodniczącą rady senioralnej w Ełku. Zajmuje się problematyką osób starszych. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Teresa Sekuła”] — ma 78 lat. Od 5 lat działa w wolontariacie. Satysfakcję czerpie z tego, że pomaga innym. Chciałaby, aby więcej osób starszych angażowało się w działalność wolontariacką. Jak mówi — jestem wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują. Słowa, które najczęściej słyszy pod swoim adresem to: dobrze, że jesteś. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Iga Arciszewska „] — od czterech lat pracuje w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku.
Jest pomysłodawcą i współtwórcą wystawy obrazkowej o mieście Ełku oraz książki dla dzieci pt. „O tym, jak wieś ŁEK zmieniła się w miasto Ełk”. W wolnych chwilach lubi czytać książki, grać w gry planszowe oraz wycieczki rowerowe. Trenuje kick-boxing w „Makarewicz Team Fight Club” oraz udziela się jako wolontariuszka. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Alicja Wysocka „] — emerytowana nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum; ekspert, egzaminator, edukator, dorada i konsultant metodyczny, członek Bakałarz. Współpracuje z fundacją OTUlony w Nadzieję, gdzie pomaga dzieciom w odrabiać lekcje. Obecnie wiceprezes Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współorganizowała Warmińsko — Mazurską Senioriadę — Ełk 2017 — trzydniową imprezę sportową dla 20 UTW. Od 3 lat prowadzi Kącik literacki dla słuchaczy EUTW, przybliżając ełckie legendy oraz dorobek wybitnych polskich pisarzy (ostatnio — Wyspiańskiego). Autorka konkursów (o Ełku podczas nordic walking – 2016), (o Ełku, Warmii i Mazurach dla zawodników W- M Senioriady Ełk 2017), inicjatorka cyklu Ełk bez tajemnic. [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Renata Szymaszko”] – miasto-gazeta.pl [/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Kamila Guzewicz”] – Stowarzyszenie Adelfi [/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]

Czytaj więcej
Reklama
3 komentarze

3 komentarzy

 1. Avatar

  Elczanie

  6 czerwca 2018 w 13:01

  W Elku nie potrzeba nic więcej tylko wykonanie rzetelnego audytu przez niezależna zewnętrzna firmę. Pół Ełku osiwieje kiedy dowie się prawdy.

 2. Avatar

  Tomasz Laskowski

  8 listopada 2017 w 22:33

  Państwo liderowie. Jeden temat który koniecznie w Ełku trzeba poprawić, to uporządkować działania spółki komunalnej Administrator, która łamie zapisy ustaw

 3. Avatar

  czytelnik

  8 listopada 2017 w 19:41

  Budowanie opozycji? No to pojechał. Przecież w ekipie jest kilku „dobrych” radnych, pracownicy z urzędu. Ale faktycznie, jest też kilka osób perspektywicznych, w których nadzieja :). Projekt może być ciekawy 😉

Zostaw odpowiedź

Baza wiedzy

Klub Młodego Programisty w Ełku bije rekordy popularności

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

Materiały nadesłane/ Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

77 warsztatów, 1257 uczestników – to najkrótsze podsumowanie pierwszych siedmiu miesięcy działalności ełckiego Klubu Młodego Programisty.

Klub Młodego Programisty (KMP) to miejsce, gdzie dzieci oraz ich rodzice mogą brać udział w bezpłatnych warsztatach programowania. W całej Polsce działa 16 takich miejsc, po jednym w każdym województwie.

Poza Ełkiem także w Inowrocławiu, Lubinie, Zamościu, Żarach, Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Sączu, Siedlcach, Nysie, Przemyślu, Suwałkach, Jaworznie, Kwidzynie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Gnieźnie i Stargardzie.

— Zależało nam, aby z zajęciami programowania dotrzeć do miejsc, w których ich oferta jest uboższa — mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. — Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne uczniów z mniejszych miast — dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Tysiące w miesiące
Kluby ruszyły w październiku ubiegłego roku i od pierwszego dnia cieszą się ogromną popularnością. Jak się okazało, takich warsztatów z nauką programowania po prostu brakowało. Miejsca na warsztaty znikają najczęściej w ciągu kilku dni od otwarcia rejestracji. Po ukończonym jednym cyklu zajęć rodzice często pytają o możliwość kontynuacji warsztatów (taką chęć deklaruje 90% rodziców dzieci, którzy wypełnili ankietę ewaluacyjną). Niektóre dzieci dojeżdżają na zajęcia z mniejszych miejscowości, oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od Klubu.

– Nasze zajęcia to nie tylko nauka połączona ze świetną zabawą. To przede wszystkim dowód na to, że aby zacząć przygodę z programowaniem nie musimy inwestować w drogi sprzęt komputerowy, czy informatyczne kursy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Pokazujemy dzieciakom i ich rodzicom, bo w naszych zajęciach mogą brać udział także i oni, że warto zacząć tę przygodę. Jej efektem może być zdobycie jednej z kluczowych kompetencji przyszłości – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Tylko przez pierwsze siedem miesięcy działania Klubów z bezpłatnych zajęć w całej Polsce skorzystało ponad 20 tysięcy dzieci. Do października 2020 r. ta liczba się podwoi. W sumie, do tego czasu zorganizowano warsztaty dla ponad 40 tysięcy osób. Z bezpłatnych zajęć w warmińsko-mazurskim KMP skorzystało do tej pory 1257 dzieci z Ełku i okolic.

Jak wyglądają zajęcia?
Co tydzień, o tej samej godzinie, pod okiem profesjonalnych trenerów dzieci – wraz z rodzicami – poznają korzyści płynące z nauki programowania. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a każdy cykl to 10-godzinnych spotkań, prowadzonych na czterech poziomach trudności. Zajęcia dopasowane są do wieku uczestników. Mamy dwie grupy wiekowe: dzieci z klas 1-3 i z klas 4-6.

Scenariusze zajęć zostały przygotowane tak, aby poza wstępem do kodowania, dzieciaki uczyły się także współpracy i rozwijania innych kompetencji miękkich. Uczniowie — pod okiem profesjonalnych trenerów — pracują z robotami edukacyjnymi, tabletami oraz matami edukacyjnymi.

Z regularnymi warsztatami Klub wróci po wakacjach. Na wrzesień zaplanowane są dni otwarte w Klubach Młodego Programisty. To będzie świetna okazja, by na własne oczy zobaczyć, jak wyglądają zajęcia i praca z trenerami.

Warto też śledzić stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl i profil na Facebooku. To tam znajdziecie informacje o terminach kolejnych zajęć i rekrutacji. Bądźcie czujni, miejsca na warsztaty szybko znikają. Czekając na kolejną turę zajęć w Klubach Młodego Programisty, zaglądajcie też na www.koduj.gov.pl. Znajdziecie tam gotowe scenariusze zajęć programowania, linki do bezpłatnych aplikacji i wiele innych pomysłów na spędzenie czasu w weekendy i wakacje.

Otwarcie Klubów to element realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK projektu Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

Czytaj więcej

Baza wiedzy

Nowe połączenie lotnicze z Warmii i Mazur do Kolonii

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury rozszerza siatkę połączeń o loty do Kolonii. Obsługiwać je będzie linia lotnicza Ryanair.

Od 7 listopada 2019 roku loty będą się odbywały dwa razy w tygodniu — w czwartek oraz w niedzielę.

— Linie lotnicze Ryanair są naprawdę bardzo zadowolone, mogąc ogłosić otwarcie nowej trasy z Olsztyna do Kolonii jako część naszej rozszerzonej zimowej siatki połączeń — mówi Olga Pawlonka, manager sprzedaży i marketingu Ryanair. — Nasi klienci z północno-wschodniej części Polski mogą już od dziś rezerwować miejsca na tych lotach. Z tej okazji ogłaszamy promocyjne ceny od 65 PLN za podróż w jedną stronę. Trzeba się jednak śpieszyć, bo tak tanie bilety będą dostępne tylko do północy w piątek 14 czerwca.

Przeloty do i z Kolonii można rezerwować do marca 2020 roku.

Obecnie pasażerowie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury mogą skorzystać z połączeń do Londynu (Stansted i Luton), Dortmundu, Lwowa, Krakowa oraz Burgas.

— Dwa kilometry autostrady zawiodą Cię donikąd, dwa kilometry pasa startowego otwierają drogę na cały świat — powtarzam tę złotą myśl w wyjątkowych sytuacjach, związanych z funkcjonowaniem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury — mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. — Taką szczególną chwilą jest dla mnie inauguracja każdego nowego połączenia z lotniska w Szymanach. Także i teraz kiedy otwieramy połączenie z Kolonią.

Aktualny rozkład lotów sprawdzić można na stronie internetowej Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury www.mazuryairport.pl. Szczegóły odnośnie połączenia do Kolonii znajdują się na stronie internetowej www.ryanair.com.

Czytaj więcej

Baza wiedzy

Na co się zgadzamy korzystając z portali społecznościowych?

Materiały nadesłane

Publikacja

/

https://pixabay.com/pl

Czy zdjęcia publicznie udostępnione na Facebooku i Instagramie wciąż są nasze? Czy możemy publikować zdjęcia, na których są inne osoby? Na co się zgadzamy korzystając z portali społecznościowych?

Regulaminy portali społecznościowych (po akceptacji przez użytkownika są formą umowy) określają prawa i obowiązki użytkownika i właściciela serwisu. Jednak w przeciwieństwie do typowych umów, których treść uzgadniana jest przez zainteresowane strony, tu reguły są niejako „narzucane” przez właściciela serwisu. Brak możliwości modyfikacji regulaminu może wzbudzać przekonanie, że jedynym wyborem, jakiego może dokonać przyszły użytkownik, jest albo akceptacja regulaminu, albo rezygnacja z korzystania z serwisu.

Analiza regulaminów Facebooka i Instagrama pokazuje jednak, że ich użytkownicy nie są całkowicie pozbawieni wpływu na to, co dzieje się z materiałami, które w nich umieszczają. Po pierwsze użytkownik jest właścicielem umieszczanych w serwisie treści i może dzięki ustawieniom prywatności określać osoby, dla których będą one widoczne. Zgodnie z regulaminem Instagrama — serwis nie rości sobie praw własności do treści przesyłanych przez użytkowników.

Warto jednak pamiętać, że udostępnienie treści, jako publicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z niej przez innych użytkowników, nie tylko naszych znajomych. Jeżeli zatem udostępnimy publicznie nasze zdjęcie, musimy liczyć się z tym, że utracimy kontrolę nad dalszym jego rozpowszechnianiem i sposobem wykorzystania. Nawet skasowanie zdjęcia może okazać się nieskutecznym sposobem usunięcia go z sieci, bo fotografia mogła już zostać wcześniej przez kogoś pobrana.

Zakres wykorzystania publicznie udostępnionych zdjęć nie jest jednak nieograniczony. Korzystanie z fotografii w sposób naruszający przepisy ustawy karnej, powodując np. zniewagę czy zniesławienie, może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Podobnie – gdy wykorzystanie materiałów umieszczonych w sieci będzie stanowić naruszenie dóbr osobistych (np. dobrego imienia), może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez Kodeks cywilny.

Sara Dobrzańska, Fundacja Legalna Kultura

Czytaj więcej

komentowane

Piszą dla Was

Adam Sobolewski

Adam Sobolewski

Renata Szymaszko

Renata Szymaszko

Agnieszka Czarnecka

Agnieszka Czarnecka

Poza prawem

czytane