Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
foto: Renata Szymaszko

Most zabytkowy. Co jest w papierach, a co na językach

O złej kondycji zamkowego mostu mówi się już w Ełku od dawna. Falę niepokoju wywołał fakt, że miasto za pośrednictwem firmy projektowej złożyło do Ministra Kultury wniosek o wykreślenie mostu z rejestru zabytków. Informacja poruszyła, ale też podzieliła społeczność ełcką. Bo to, że most powinien zostać wyremontowany to kwestia bezsporna. Spór dotyczy tego, że most, który jest zabytkiem, zabytkiem być przestanie.

W przestrzeni publicznej pojawiły się też sprzeczne ze sobą informacje. Jedni mówią o wyburzeniu mostu i wybudowaniu nowego na wzór starego, drudzy zaprzeczają, jakoby chodziło o wyburzenie. Sam Artur Urbański w Radiu 5 mówi: Absolutnie nigdy miasto nie rozpatrywało i nie rozpatruje takiej możliwości, żeby burzyć most na jeziorze ełckim. […] rozważamy remont tego mostu i chcemy, żeby ten most służył dalej naszym mieszkańcom. Tyle z wypowiedzi.

Problem polega na tym, że w dokumentach jest co innego, a na językach co innego. Warto też przypomnieć chronologię działań wokół ełckiej przeprawy zabytkowej.

 1. Listopad 2020 – miasto otrzymuje ekspertyzę.

To z niej dowiadujemy się, że most jest w złym stanie. Dowiadujemy się także, że miasto w celu ochrony zabytku oraz przedłużenia jego żywotności mogłoby zastosować kilka wariantów, przy jednoczesnym dostosowaniu się do zaleceń wynikających z ekspertyzy.

Wariant 1.

Most może być bezpiecznie eksploatowany przez samochody, o masie do 8 T, poruszające się po obu pasach ruchu z ruchem pieszych po chodnikach. Prędkość ograniczona może wynosić do 30 km/godz. Wymagane są przy tym obligatoryjne przeglądy jednoroczne.

Wariant 2.

Po skutecznym wydzieleniu części jezdni na ścieżkę rowerową, po drugim pozostałym pasie mogłyby poruszać się samochody, o masie do 12 T, z prędkością do 30 km/godz., z wyłączeniem autobusów. W takim przypadku przeglądu mostu należałoby dokonywać co pół roku.
Jednak należy przewidywać dalszy postępujący spadek wytrzymałości betonu, co spowoduje w niedługim czasie, że most będzie mógł służyć jedynie pieszym, rowerzystom i mediom. Czas pozostały do wyłączenia mostu z eksploatacji przez ruch samochodowy jest zależny od intensywności poruszania się po nim pojazdów o masach całkowitych wymienionych powyżej.

 1. 20 stycznia 2021 – Rafał Karaś składa zapytanie w sprawie ekspertyzy mostu – https://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/33748_14.Zapytanie_radnego_R._Karasia_o_stan_realizacji_badania_nosnosci_mostu_na_ulicy_Zamkowej.pdf

 2. 11 lutego 2021 – Hołubowicz odpowiada, że trwa analiza nad wariantami wprowadzenia zaleceń zawartych w opracowaniu – https://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/33750_W_zalaczeniu_odpowiedz_na_zapytanie_w_sprawie_przeprowadzenia_badan_nosnosci_mostu_na_ul._Zamkowej_2C_pismo__29-RM.0003.14.2021.EL_z_2.02.2021_r._2C_ktore_do_Biura_Rady_Miasta_wplynelo_w_dniu_11.02.2021_r..pdf

 3. 25 sierpnia 2021 – Robert Klimowicz składa zapytanie o ekspertyzę mostu – https://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/35720_58._Klimowicza_zapytanie_o_stan_techniczny_mostu_na_ul._Zamkowej.pdf

 4. 9 września 2021 – Hołubowicz odpowiada, że trwa analiza zaleceń z ekspertyzy – https://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/35721_58.odp..pdf

 5. 15 września 2021 – Klub KOL składa wniosek do budżetu miasta na 2022 r., dot. przygotowania projektu przebudowy mostu na jeziorze Ełckim łączącym wyspę zamkową z centrum miasta.

 6. 12 listopada 2021 – prezydent Ełku składa projekt budżetu na 2022 r. w którym znajduje się tytuł inwestycyjny „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego Zamkowa” (str. 41 i 221-222) – 150.000 zł – https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10268/8111/Zarzadzenie_nr_971_2021_Prezydenta_Miasta_Elku_w_sprawie_projektu_budzetu_Miasta_Elku_na_rok_2022/

 7. 10 maja 2022 – miasto ogłasza przetarg na projekt – https://www.przetargi.egospodarka.pl/20014993501_PROJEKT-PRZEBUDOWY-MOSTU-W-CIAGU-ULICY-ZAMKOWEJ-W-ELKU_2022_2.html

 8. 6 lipca 2022 – zawarcie umowy z firmą MT Most na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej mostu – czas na realizację – 360 dni.

 9. 14 listopada 2022 – wniosek MT Most do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie mostu z rejestru zabytków

 10. 4 stycznia 2023 – negatywna opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa na temat wykreślenia mostu i rejestru zabytków.

 11. 31 stycznia 2023 – wniosek prezydenta Tomasza Andrukiewicza do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie mostu z rejestru zabytków

 12. 20 lutego 2023 – Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – radni Ireneusz Dzienisiewicz i Nikodem Kemicer pytają Halinę Bender o kwestie dot. przebudowy mostu – https://www.youtube.com/live/eEAF5xNLUwk?feature=share&t=11510

 13. 20 lutego 2023 – Miasto podpisuje aneks do umowy z dnia 6 lipca 2022 r. (zawartej z firmą MT Most na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej mostu) – przedłużenie czasu realizacji z 360 dni do 530 dni.

Tyle z chronologii zdarzeń. Ważną, a może nawet najważniejszą kwestią jest jednak to, co mamy w dokumentach urzędowych, bo powiedzieć mieszkańcom można wszystko.

Dokumentem znaczącym jest tutaj negatywna opinia z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która mówi „NID stoi na stanowisku, iż wpisany do rejestru zabytków most przy ulicy Zamkowej nadal posiada wartości zabytkowe (historyczne, naukowe, artystyczne). Obecnie brak jest przesłanek do rozbiórki i budowy w jego miejscu nowej przeprawy. Aktualny stan zachowania mostu i jego stan techniczny wskazują na konieczność przeprowadzenia remontu zgodnie ze sztuką budowlaną i konserwatorską w poszanowaniu wartości zabytkowych konstrukcji”.

Wiadomo już, że obecna ekspertyza nie daje podstaw do rozbiórki mostu. Czy miasto postara się o drugą, która pozwoli na wyburzenie — nie wiadomo? Wiadomo jednak, że przy jakimkolwiek remoncie mieszkańcy będą mieli problem z dostaniem się na drugą stronę miasta. Bo, tak czy inaczej, włodarze nie zadbali o to, aby powstał dojazd alternatywny dla części miasta za jeziorem.

Próba wykreślenia mostu z rejestru zabytków to dopiero początek kłopotów, z którymi będą musieli zmierzyć się i włodarze, i radni. Zaniedbana przez lata historyczna wizytówka miasta może ukazać jeszcze więcej problemów, choćby z pozyskaniem finansów na budowę nowej przeprawy.

Komentarze

3 Komentarze

 • Wszystko to kasa, chodzi o kasę. Gdyby tak przyłączyć Chruściele, Bocianie Gniazdo i Osiedle przy Olsztyńskiej do Ełku, czyli wyrwać gminie te tereny w ciągu roku byłaby kasa na budowę nowego mostu z 4 pasami ruchu łączącego Centrum miasta z terenami za jeziorem. Ale czy nasi włodarze miejscy i gminni dojdą do porozumienia? Nie! Przy tej władzy nigdy nie dojdą do porozumienia dla dobra starego, zabytkowego mostu, budowy nowego a przede wszystkim dla mieszkańców obecnych i przyszłych. To jest Polska właśnie, taki karwasz twarz Ełk…

 • Już napisali już nie mogli wytrzymać że o jakieś osiedle tu chodzi. Podłość ludzka nie ma granic.

  • Anonimie, dobra rada: Piłeś – nie pisz.

Comments are closed.