Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
foto: Renata Szymaszko

Wpłynął wniosek. Czy radna Ada Lewandowska straci mandat?

Pod koniec czerwca do Rady Miasta Ełku wpłynął wniosek o wygaśniecie mandatu Adzie Lewandowskiej. Wnioskodawca zarzuca radnej łamanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. A mianowicie to, że zasiada ona w organach zarządzających stowarzyszeniem UKS Trójka w Ełku, które pozyskuje dofinansowania w postaci grantów miejskich oraz korzysta z infrastruktury, której właścicielem jest gmina miasto Ełk.
REKLAMA

Zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

„Należy podkreślić, że powyższy zakaz dotyczy sytuacji, w których zarządzane organizacje wykorzystują mienie komunalne gminy do prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie bez znaczenia pozostaje fakt, że w przypadku fundacji czy stowarzyszeń działalność gospodarcza ma jedynie charakter poboczy i jej prowadzenie służy uzyskaniu środków finansowych na realizację działań statutowych. Bez znaczenia również pozostaje fakt, że dana organizacja nie dopełniła obowiązków zgłoszenia prowadzenia takiej działalności do Krajowego Rejestru Sądowego — liczy się bowiem sam fakt prowadzenia takiej działalności, a nie dokonanie stosowanego wpisu. Bez znaczenia pozostaje również to czy zarządzając wspomnianą działalnością, radny otrzymuje jakiekolwiek korzyści np. w postaci wypłaty wynagrodzenia. Wystarczy, że taką funkcję pełni nieodpłatnie. Przykładowo: Za niedozwolone w kontekście powyższego przepisu jest zarządzenie stowarzyszeniem prowadzącym Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Ełku, który organizuje zawody w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na boisku sportowym będącym własnością gminy” – czytamy we wniosku.

W temacie

Komentarz redakcji

Wniosek w sprawie Lewandowskiej trafi w sierpniu do Komisji rewizyjnej. Ta będzie musiała ustalić, że wspomniane stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. 

 Istotną sprawą jest także to, że Uczniowskie Kluby Sportowe nie mogą jej prowadzić. Natomiast w jednym z wyroków czytamy, że „korzystanie z mienia w postaci nieruchomości nie powoduje zakazu łączenia funkcji prezesa klubu sportowego z mandatem radnego, o ile klub ten nie prowadzi działalności gospodarczej”.

 Jak podaje portal wspólnota.org.pl „jeżeli klub sportowy, w ramach prowadzonej działalności statutowej, organizuje mecze, na które sprzedaje bilety, jak również prowadzi zajęcia gry w piłkę dla dzieci i pobiera za to opłaty, korzystając z przekazanego przez gminę mienia, to działalność, którą prowadzi stowarzyszenie, ma charakter zorganizowany, zarobkowy i ciągły. W konsekwencji działalność ta wyczerpuje pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy”. 

 Aby wygasić mandat Adzie Lewandowskiej, komisja rewizyjna będzie musiała udowodnić, że klub sportowy sprzedawał cokolwiek (np. ciasto), a to może być trudne. Gdyby Lewandowskiej wygaszono mandat, jej miejsce zajęłaby osoba z listy Dobra Wspólnego.

Niezależnie jednak od werdyktu mandat radnego należy sprawować w sposób niebudzący wątpliwości i bez znaczenia pozostaje tu fakt czy robi się „dobre” rzeczy czy rozdaje pieniądze. 

Komentarze

5 Komentarze

  • Coraz więcej zamieszania z Radą Miasta!
    Czy nie lepiej zorganizować nowe wybory lokalnej wybrać właściwych!

  • Ona wszędzie dużo krzyczy mało robi

  • Redakcja niepostrała się… potwierdzenie stronniczość i braku profesjonalizmu. Artykuł mało rzetelny, te żenujace komentarze mające na celu wybielanie radnej. Słabo, oj słabo.

    • O, pewnie rodzina byłego radnego W. nie strzymała i popuściła.

    • Ada, to Ty?

Komentuj i odpowiadaj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.