Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Zmiana organizacji ruchu pieszego na Stacji Ełk od 3 kwietnia

Generalny wykonawca przebudowujący stację Ełk – Budimex – wchodzi w kolejną fazę realizacji inwestycji. W związku z tym nastąpią znaczące zmiany organizacji ruchu pieszego. Od 3 kwietnia br. zostanie zamknięte przejście podziemne, a ciąg komunikacyjny będzie poprowadzony na powierzchni, zarówno prostopadle do torów kolejowych jak i z wykorzystaniem istniejącego peronu.

W związku z koniecznością wykonania robót fazowania na budowie stacji Ełk od 3 kwietnia br., od godzin porannych, nastąpi zmiana organizacji ruchu pieszego na terenie inwestycji. Zmiana będzie polegała na wyłączeniu przejścia podziemnego i puszczenie ruchu pieszego wyłącznie na poziomie szyn. Trasa ta skróci czas przemieszczania się między peronami a miastem. Dojście do peronów 1 i 2 od strony dworca będzie cały czas dostępne.

– Zmiana wymuszona jest zamknięciem przejścia podziemnego w celu wykonania dalszych robót budowlanych. Nowy ciąg komunikacyjny będzie posiadał stosowne oznakowanie oraz będzie odpowiednio doświetlony i wygrodzony — mówi Mikołaj Waśniewski, Dyrektor Kontraktu w Budimeksie.

W zakresie realizacji inwestycji w Ełku zostaną wybudowane nowe tory kolejowe o łącznej długości ok. 40 km (w tym 3,8 w opcji) wraz z podtorzem i odwodnieniem oraz urządzeniami Sterowania Ruchem Kolejowym na stacji Ełk, oraz Ełk Towarowy. W ramach zadania zostanie również zabudowanych 118 rozjazdów, nowy budynek nastawni dysponującej z nowymi urządzeniami oraz 5 peronów o łącznej długości krawędzi peronowej 2600 mb (400 mb w opcji) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i niedowidzących wraz z pełną infrastrukturą. Przebudowana zostanie także sieć trakcyjna oraz sieci i linie z urządzeniami elektroenergetyki kolejowej.

Projekt za prawie 587 mln zł netto jest współfinansowany z unijnych środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Termin realizacji zamówienia wynosi 28 miesięcy.

Komentarze