Związek Miast Polskich chce zniesienia zakazu łączenia funkcji senatora z mandatem wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta.